Báo cáo tự đánh giá CTĐT Ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo cáo tự đánh giá CTĐT Ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Pháp

Trường Đại học Ngoại ngữ đã hoàn thành 04 Báo cáo Tự đánh giá cấp CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật và Pháp.

Trong quá trình tự đánh giá, các Khoa NN&VH Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp đã xác định được hiện trạng, đánh giá được các điểm mạnh, điểm tồn tại, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng.

Trường xin trân trọng công bố rộng rãi 04 Báo cáo tự đánh giá để toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và các bên liên quan của Trường có thể tham khảo thông tin.

Báo cáo TĐG CTĐT Ngôn ngữ Trung Quốc
Báo cáo TĐG CTĐT Ngôn ngữ Pháp
Báo cáo TĐG CTĐT Ngôn ngữ Nhật
Báo cáo TĐG CTĐT Ngôn ngữ Hàn Quốc