DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQG HÀ NỘI

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

(Từ năm 2010 – 2012)

STT Tên chương trình/ đơn vị Thời gian Chứng chỉ Điểm số Ghi chú

 

1. KĐCL Chương trình ĐT CLC ngành Sư phạm Tiếng Trung 2010-2012 Chứng chỉ KĐCL của Bộ GD&ĐT
2. KĐCL Chương trình ĐT CLC ngành Sư phạm Tiếng Pháp 2010-2012 Chứng chỉ KĐCL của Bộ GD&ĐT
3. KĐCL Chương trình ĐT CLC ngành Sư phạm Tiếng Anh 2011-2012 Bộ tiêu chuẩn KĐCL AUN 4.4/7

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH/ ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

(Từ năm 2012 – 12/2016)

STT Tên chương trình/ đơn vị Thời gian Chứng chỉ Điểm số Ghi chú

 

1. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Đức 2012 – 2013 Bộ tiêu chuẩn ĐGCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.23/7
2. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Nhật Bản 2012 – 2013 Bộ tiêu chuẩn ĐGCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.72/7
3. KĐCL Chương trình ĐT Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 2012-2013 Bộ tiêu chuẩn KĐCL AUN 5/7
4. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc 2013 – 2014 Bộ tiêu chuẩn ĐGCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.47/7
5. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Nga 2014 – 2015 Bộ tiêu chuẩn ĐGCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.47/7
6. KĐCL Chương trình ĐT CLC  ngành Ngôn ngữ Anh 2014 – 2015 Bộ tiêu chuẩn ĐGCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.93/7
7. KĐCL Trường ĐHNN-ĐHQGHN 2014-2016 Bộ tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT (61 tiêu chí) 53/61
8. KĐCL Chương trình ĐT Thạc sỹ Bộ môn Lý luận&Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2015-2016 Bộ tiêu chuẩn KĐCL AUN 4.8/7
9. KĐCL đơn vị Trường PTTH Chuyên Ngoại ngữ 2015-2016 Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị của Bộ GD&ĐT Cấp độ 2
10. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ  Trung Quốc 2015 – 2016 Bộ tiêu chuẩn ĐGCLĐC theo định hướng AUN của ĐHQGHN (50 tiêu chí)
11. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Pháp 2015 – 2016 Bộ tiêu chuẩn ĐGCLĐC theo định hướng AUN của ĐHQGHN (50 tiêu chí)