DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQG HÀ NỘI – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQG HÀ NỘI

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

(Từ năm 2010 – 2012)

STT Tên chương trình/ đơn vị Thời gian Chứng chỉ Điểm số Ghi chú

 

1. KĐCL Chương trình ĐT CLC ngành Sư phạm Tiếng Trung 2010-2012 Đánh giá đồng cấp theo TC KĐCL của ĐHQG Hà Nội
2. KĐCL Chương trình ĐT CLC ngành Sư phạm Tiếng Pháp 2010-2012 Đánh giá đồng cấp theo TC KĐCL của ĐHQG Hà Nội
3. KĐCL Chương trình ĐT CLC ngành Sư phạm Tiếng Anh 2011-2012 Bộ tiêu chuẩn KĐCL AUN 4.4/7

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH/ ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

(Từ năm 2012 – 12/2016)

STT Tên chương trình/ đơn vị Thời gian Chứng chỉ Điểm số Ghi chú

 

1. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Đức 2012 – 2013 Bộ tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.23/7
2. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Nhật Bản 2012 – 2013 Bộ tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.72/7
3. KĐCL Chương trình ĐT Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 2012-2013 Bộ tiêu chuẩn KĐCL AUN 5/7
4. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc 2013 – 2014 Bộ tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.47/7
5. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Nga 2014 – 2015 Bộ tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.47/7
6. KĐCL Chương trình ĐT CLC  ngành Ngôn ngữ Anh 2014 – 2015 Bộ tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN (68 tiêu chí) 4.93/7
7. KĐCL Trường ĐHNN-ĐHQGHN 2014-2016 Bộ tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT (61 tiêu chí) 53/61
8. KĐCL Chương trình ĐT Thạc sỹ Bộ môn Lý luận&Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2015-2016 Bộ tiêu chuẩn KĐCL AUN 4.8/7
9. KĐCL đơn vị Trường PTTH Chuyên Ngoại ngữ 2015-2016 Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị của Bộ GD&ĐT Cấp độ 2
10. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ  Trung Quốc 2015 – 2016 Bộ tiêu chuẩn KĐCL theo định hướng AUN của ĐHQGHN (50 tiêu chí)
11. KĐCL Chương trình ĐT ngành Ngôn ngữ Pháp 2015 – 2016 Bộ tiêu chuẩn KĐCL theo định hướng AUN của ĐHQGHN (50 tiêu chí)