DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQG HÀ NỘI – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQG HÀ NỘI

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Tính đến tháng 2/2019, Trường ĐHNN đã kiểm đinh/đánh giá chất lượng 9/20 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, 3 chương trình đào tạo thạc sỹ. Trường cũng đã kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng trường Trung học phổ thông chuyên ngữ.

STT Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá/Công nhận Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục Giấy chứng nhận/ Công nhận Năm tiến hành hậu kiểm

Ngày cấp Giá trị đến
1 Chương Trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm Tiếng Trung 2012  Đạt Đạt Đánh giá đồng cấp

5 năm

2017
2 Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm Tiếng Pháp  2012 Đạt Đạt Đánh giá đồng cấp

5 năm

2017
3 Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Sư phạm Tiếng Anh theo chuẩn AUN 2012 4.4/7 4.4/7

AP33VNUHNMAY12 ngày 05/06/2012 của AUN-QA

5/6/2012

4/6/2016
4 Chương trình đào tạo giáo viên THPT 3/2013 97.5% 97.5% Bộ GD&ĐT 2018
5 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Đức 2013 4.23/7 4.23/7 Đánh giá đồng cấp 2017 2015
6 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật Bản 2013 4.72/7 4.72/7 Đánh giá đồng cấp 2017 2015
7 Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh theo chuẩn AUN 2013 5/7 5/7 AP59VNUHNDEC13 ngày 19/1/2014 của AUN-QA 18/1/2018
8 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc 2015 4.47/7 4.47/7 Đánh giá đồng cấp 2019 2017
9 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nga 2016 4.47/7 4.47/7 Đánh giá đồng cấp 2019 2018
10 Chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Ngôn ngữ Anh 2015 4.93/7 4.93/7 Đánh giá đồng cấp 2020
11 Trường ĐHNN-ĐHQGHN 2016 53/61 53/61 Quyết định: 40QĐ-TTKĐ ngày 09/09/2016 của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHCM 2020
12 Chương trình đào tạo Thạc sỹ Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn tiếng  Anh theo chuẩn AUN 2016 5/7 5/7 AP179VNUHNSEP16 ngày 05/12/2016 của AUN-QA 4/11/2020
13 Trường PTTH CNN- Trường ĐHNN-ĐHQGHN 2016 32/33

cấp độ 2

32/33

cấp độ 2

(Đã hoàn thành đánh giá nội bộ ) 2020
14 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Pháp 2016 4.54/7 4.54/7 Đánh giá đồng cấp 2021
15 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 2016 4.5/7 4.5/7 Đánh giá đồng cấp 2021
16 Đánh giá đồng cấp Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 10/2017 4.09/7 4.09/7 Đánh giá đồng cấp 2022
17 Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh – Hệ chất lượng cao theo chuẩn AUN 12/2018 4.9/7 Đạt AP367VNUHNDEC18 ngày 20/01/2019 của AUN-QA 2024
18 Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Đức 12/2019 4/7 Đạt Kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA(Chưa có chứng chỉ) 2025
19 Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Ả Rập Đang kiểm định
20 Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Nga Dự kiến năm 2021