TUẦN 35, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 35, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

THỨ HAI, 24/02/2020

 

8:30 – 10:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Thường vụ ĐU; Các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Hải Yến (VPĐU), Nguyễn Đoàn Phượng, Hoàng Thị Ánh Ngọc, Cao Văn Đông, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH), Dương Mai Nga, Phạm Thị Minh Trang (P.TCCB).

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc Phòng CT&CTHSSV về chương trình thực tập Nhật Bản và công tác kết nối doanh nghiệp.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng CT&CTHSSV.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự chương trình Manulife Việt Nam tặng khẩu trang và nước rửa tay cho sinh viên nhà trường.

Thành phần tham dự: Đại diện các đơn vị: Phòng Quản trị, Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên, Công đoàn Trường.

THỨ BA, 25/02/2020

 

8:00 – 10:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp nghiệm thu chuyên trang thông tin nội bộ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Thành viên Tổ công tác và Ban Thư ký Tổ công tác xây dựng chuyên trang thông tin nội bộ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX (theo Quyết định số 2721/QĐ-ĐHNN ngày 18/11/2019 của Hiệu trưởng).

14:00 – 16:30, tại P.201

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc về sách giáo khoa tiếng Nhật với chuyên gia Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Nhóm giảng viên tiếng Nhật Khoa NN&VH Nhật Bản.

THỨ TƯ, 26/02/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy.

Thành phần tham dự: Các đ/c Đảng ủy viên.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp góp ý Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Trường ĐHNN trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần tham dự: Các đ/c Đảng ủy viên, các đ/c Tiểu ban văn kiện Đại hội, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Công đoàn Trường; GS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch HĐ KH&ĐT), PGS. Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch HĐTV HT&PT), Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Lợi (Nguyên Bí thư Đảng ủy Trường).

14:00, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona của ĐHQGHN.

THỨ NĂM, 27/02/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chínhnh quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban Truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của Hiệu trưởng) và khách mời.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai gói Office 365 A1 tại Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thị Hải Hà (K.SPTA), Ngô Thị Thu Giang (Trường THCS NN).

THỨ SÁU, 28/02/2020

 

 

 

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

Toàn thể giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện việc điều chỉnh thời gian trở lại trường giảng dạy và học tập; các đơn vị trực thuộc bố trí giải quyết công việc theo Thông báo số 113/TB-ĐHNN ngày 14/2/2020 của Hiệu trưởng.