TUẦN 25, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 25, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

THỨ HAI, 16/12/2019

 

9:00 – 11:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với P.CT&CTHSSV về việc xây dựng ngân hàng việc làm cho sinh viên.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.CT&CTHSSV, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; Các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Lân Trung (CT. HĐTVHTPT).

10:00 – 12:00, tại P.509, A1

Đảng ủy viên – PHT. Lâm Quang Đông tham dự đại hội chi bộ khoa Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT).

Cả ngày, tại Hòa Lạc

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo do ĐHQGHN tổ chức.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Hoa Ngọc Sơn (TT.GDQT), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT).

16:00, tại TT.GDQPAN-VNU

PHT. Nguyễn Xuân Long chúc mừng trung tâm giáo dục Quốc phòng An ninh, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Phạm Văn Kim (P.QT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT-BDNN).

THỨ BA, 17/12/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc về công tác biên tập báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ 19.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Hải Yến (VP Đảng ủy).

8:00 – 12:00, tại Hòa Lạc

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo do ĐHQGHN tổ chức.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Hoa Ngọc Sơn (TT.GDQT), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT).

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Đào tạo và Văn phòng Ban chỉ đạo CTĐT CLC.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác thi và coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2019 – 2020.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Lại Phương Thảo (Trường CNN) và khách mời.

THỨ TƯ, 18/12/2109

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng tham dự đại hội chi bộ khoa NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).

8:00 – 11:00, tại HT tầng 2 Sunwah

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo Quốc gia Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng KHCN; Cán bộ và giảng viên Bộ môn NN&VH Ả Rập; Các báo cáo viên và khách mời.

9:00 – 10:00, tại BCHQS quận Cầu Giấy

PHT. Nguyễn Xuân Long chúc mừng Ban chỉ huy quân sự Quận Cầu Giấy nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thành phần tham dự: Các ông: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐTVPT&PT), Phạm Đình Lượng (P.QT).

10:00 – 11:00, tại HVKHQS

PHT. Nguyễn Xuân Long chúc mừng Học viện Khoa học Quân sự nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thành phần tham dự: Các ông: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐTVPT&PT), Phạm Đình Lượng (P.QT).

11:00 – 12:00, tại CT.319

PHT. Nguyễn Xuân Long chúc mừng Tổng công ty 319 – Bộ Quốc Phòng.

Thành phần tham dự: Các ông: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐTVPT&PT), Phạm Đình Lượng (P.QT).

10:00 – 12:00, tại P.509, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự đại hội chi bộ khoa Sư phạm Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL).

13:30 – 15:30, tại P.509, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự đại hội chi bộ khoa NN&VH Pháp.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Vũ Văn Hải (PCT&CTHSSV),  Phạm Văn Kim (P.QT).

15:30 – 17:30, tại P.301, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự đại hội chi bộ khoa NN&VH Nga.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Vũ Văn Hải (PCT&CTHSSV).

17:00 – 19:00, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn đại sứ ULIS 2020 đợt 1.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT. HĐTVHTPT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV).

THỨ NĂM, 19/12/2019

 

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự đại hội chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT), Phùng Thị Kim Dung (K.SPTA).

9:00 – 11:00, tại P.509, A1

Đảng ủy viên – PHT. Lâm Quang Đông dự đại hội chi bộ Phòng KHCN-TT.ĐBCL-TT.CNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: Các ông/bà:  Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Vũ Hải Hà (K.SPTA).

9:00 – 10:00, tại Nhà máy Z157

PHT. Nguyễn Xuân Long chúc mừng Nhà máy Z157 nhân ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV).

14:00 – 16:00, tại P.509, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự đại hội chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT).

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long dự  đại hội chi bộ Khoa NN&VH CNNTA.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc).

THỨ SÁU, 20/12/2019

 

9:00 – 11:00, tại P.301, A1

Phó bí thư Đảng ủy – PHT. Ngô Minh Thủy dự đại hội chi bộ Phòng CT&CTHSSV.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Phạm Văn Kim (P.QT).

9:30 – 11:30, tại P.509, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự đại hội chi bộ khoa NN&VH Trung Quốc.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH).

14:00 – 16:00, tại P.201, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ Soạn thảo Dự thảo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (CT CĐ), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Đinh Hồng Vân (K.NN&VH Pháp), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN).

15:00 –  17:00, tại P.301, A1

Phó bí thư Đảng ủy – PHT. Ngô Minh Thủy dự đại hội chi bộ các bộ môn trực thuộc Trường.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV).

THỨ BẢY, 21/12/2019

 

8:00 – 12:00, tại Khu di tích K9 Đá Chông

Ban Giám hiệu tham dự hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019 và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy; toàn thể Cựu quân nhân, TNXP đang công tác tại Trường và đã nghỉ hưu trong năm 2019; các đồng chí dân quân tự vệ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và Phát triển Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; Trưởng các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Chính trị và công tác HSSV, Phòng Quản trị, Phòng Hành chính Tổng hợp; Ban tổ chức và khách mời.