TUẦN 20, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 20, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

THỨ HAI, 09/11/2020

 

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc chuẩn bị tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Công đoàn Trường; Thường trực Đoàn TN; Trưởng các phòng, trung tâm, khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN, Trường THCS NN, BM.NN&VH CN ĐNA, BM.TL-GD, BM. NN&VH Ả rập, BM.NN&VH Việt Nam; Chủ tịch/Tổ trưởng công đoàn các đơn vị có tên trên.

10:00 – 11:30, tại P.301. A1

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm hoàn thiện CTĐT thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: ông Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH) và các giảng viên được mời.

14:00 – 16:30, tại HT Tầng 2. Sunwah

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo “Đầu tư trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp cùng Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN tổ chức).

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Phòng KHCN, Trung tâm CNTT-TT&HL, ĐTN-HSV; lãnh đạo và chuyên viên văn phòng CLCTT23; nhóm giảng viên giảng dạy học phần Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp; cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về triển khai vận hành thử nghiệm phần mềm VNU-Office.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Cao Văn Đông (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL).

18:30 – 22:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình Chào Ngoại ngữ 2020.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban, sinh viên QH 2020.

20:30 – 22:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 10/11/2020

 

7:30 – 12:00, tại ĐH Hùng Vương, Phú Thọ

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Hội thảo “Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông”.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo phòng ĐT; Trường THPT CNN, Trường THCS NN, nhóm giảng viên điều chỉnh CTĐT SPTA CLC.

8:00 – 17:00, tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 7).

Nội dung:

1.     Chủ đề “Phát huy sức mạnh EQ nơi công sở” (BCV: Nguyễn Thùy Dương-Khoa NN&VH Hàn Quốc)

2.     Chủ đề “Thời gian làm việc ở thế kỷ 21” (BCV:  Lâm Thị Hòa Bình-Khoa Tiếng Anh)

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS; BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

THỨ TƯ, 11/11/2020

 

7:30 – 12:00, tại TT.GDQP&AN

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV.

8:00 – 17:00, tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp góp ý dự thảo CTĐT cử nhân SPTA CLC, CTĐT thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: nhóm chuyên trách điều chỉnh CTĐT cử nhân SPTA và các giảng viên được mời.

THỨ NĂM, 12/11/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp góp ý dự thảo CTĐT cử nhân SPTA CLC, CTĐT thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: nhóm chuyên trách điều chỉnh CTĐT cử nhân SPTA và các giảng viên được mời.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 8).

Nội dung:

1.     Chủ đề “Những nguyên tắc để đạt được sự sẵn lòng hợp tác của người khác” (BCV: Mai Thị Loan-Khoa Tiếng Anh)

2.     Chủ đề “Luận ngữ, đôi điều học được từ “quốc túy” của Trung Quốc” (BCV: Nguyễn Đình Hiền-Khoa NN&VH Trung Quốc).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS, BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban giám sát thực hiện các nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).

THỨ SÁU, 13/11/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu tham dự họp giao ban tháng 11.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các Phòng; Giám đốc các trung tâm; Hiệu trưởng các Trường: THPT CNN, THCS NN; Trưởng các khoa: Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN.

8:30 – 11:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh tiếp đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo hệ liên kết quốc tế năm 2020.

Thành phần tham dự: ông Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), cán bộ phụ trách chương trình đào tạo liên kết khoa SĐH và khoa ĐT&BDNN.

9:30 – 11:00, tại P.201, A1

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp tổng kết tổ chức Hội thảo “IGRS 2020” và diễn đàn nghiên cứu, giáo dục tiếng Hán khu vực Đông Nam Á dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại Đề án NNQG

 

PHT. Lâm Quang Đông tham dự họp với Đề án NNQG về Báo cáo giáo dục ngoại ngữ.

 

THỨ BẢY, 14/11/2020

 

8:00, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông đón tiếp khách quốc tế dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

8:30 – 11:30, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Lâm Quang Đông dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị, cán bộ giảng viên khoa Pháp

CHỦ NHẬT, 15/11/2020

 

9:00 – 10:30, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ trao bằng Cử nhân ngành Kinh tế – Tài chính cho sinh viên khóa QH.2016 CTĐT liên kết với ĐH Southern New Hampshire (Mỹ).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC) và BCN khoa & cán bộ phụ trách ngành Kinh tế – Tài chính khoa ĐT&BĐNN.

         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2020, Hiệu trưởng tham dự Hội đồng thẩm định sách giáo khoa.