TUẦN 16, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 16, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

THỨ HAI, 26/11/2018  
8:30 – 12:00, tại P.509, A1 PHT Lâm Quang Đông dự Tọa đàm quốc tế giới thiệu sách “Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Châu Âu thế kỉ 21”.

Thành phần tham dự: Cán bộ giảng dạy Khoa NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Trung Quốc, học viên cao học, nghiên cứu sinh quan tâm và khách mời.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với trưởng các nhóm xây dựng 18 khóa học chuyên sâu thuộc hệ thống Bồi dưỡng giáo viên trực tuyến.

Thành phần tham dự: Trưởng nhóm xây dựng 18 khóa học theo Quyết định của Hiệu trưởng, Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ, Ban Giám sát, và ban Kỹ thuật.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp về cuộc thi giới thiệu sách Book review.Thành phần tham dự: Ban Giám đốc Trung tâm CNTT-TT và HL; các ông, bà: Vũ Văn Hải (P.CT và CT HSSV), Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn Thanh niên), Đặng Huyền Thư (Hội Sinh viên), Nguyễn Đức Tá, Nguyễn Thanh Bình (Trung tâm CNTT-TT và HL).
15:30 –17:00, tại P.401, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp về việc đẩy mạnh truyền thông trên Website tiếng Anh của Nhà trường.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân, Đào Trung (Trung tâm CTNN-TT và HL), Trần Thị Long (P. KHCN), Trần Thùy Linh (P. HTPT), Lê Thế Quý (K. ĐT và BDNN).

THỨ BA, 27/11/2018  
8:30 – 10:00, tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác xây dựng năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim (Trưởng Phòng Quản trị), Phạm Đình Lượng (Phó trưởng Phòng Quản trị), Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (Chuyên viên Phòng Quản trị) và khách mời.

THỨ TƯ, 28/11/2018  
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Thanh tra và Pháp chế.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Phòng Thanh tra và Pháp chế.

THỨ NĂM, 29/11/2018  
8:30 – 10:00, tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp rà soát công tác tổ chức Ngày hội tiếng Anh và chung kết Olympic tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên ngữ toàn quốc 2018.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung, Hoa Ngọc Sơn, Hà Lê Kim Anh, Phạm Văn Kim, Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Nguyễn Thị Ngọc Anh.

8:30 – 10:00, tại P. 509, A1 PHT Nguyễn Xuân Long dự tập huấn Ban coi thi năng lực tiếng Nhật (đợt tháng 12/2018).Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo kỳ thi, các Trưởng điểm, Trưởng thư ký và thư ký theo Quyết định số 2458/QĐ-ĐHNN ngày 23/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.
18:30 – 21:30, tại HT tầng 1, Tòa nhà Sunwah PHT Lâm Quang Đông dự Chung kết toàn quốc cuộc thi Olympic tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ toàn quốc 2018.

Thành phần tham dự: Thành viên Ban tổ chức cuộc thi theo Quyết định của Hiệu trưởng (gồm các ông, bà: Nguyễn Lân Trung, Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Vũ Văn Hải, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh), khách mời, các cơ quan báo chí, lãnh đạo và sinh viên quan tâm của 03 Khoa tiếng Anh, sinh viên thuộc CTĐT CLC Thông tư 23 của Bộ GD và ĐT.

THỨ SÁU, 30/11/2018  
THỨ BẢY, 01/12/2018
CHỦ NHẬT, 02/12/2018
6:30 tại các điểm thi PHT Ngô Minh Thủy chỉ đạo kỳ thi năng lực tiếng Nhật (đợt tháng 12/2018).

Thành phần tham dự: Toàn thể Ban coi thi theo Quyết định số 2458/QĐ-ĐHNN ngày 23/11/2018 của Hiệu trưởng.

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. 14:30, ngày thứ Ba (27/11/2018), tại P.301: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Đào tạo. Thành phần tham dự: Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng, toàn thể viên chức, người lao động Phòng Đào tạo.
  2. Thứ 7 (ngày 01/12/2018) và Chủ nhật (ngày 02/12/2018) Hiệu trưởng làm việc tại tỉnh Điện Biên.
  3. Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018, Hiệu trưởng đi công tác và ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long giải quyết các công việc theo thẩm quyền của Hiệu trưởng.