TUẦN 06 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 18.9.2017 ĐẾN NGÀY 24.9.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 06 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 18.9.2017 ĐẾN NGÀY 24.9.2017

THỨ HAI, 18.9.2017

 • 8h00-9h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN.
 • 9h00-10h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.
 • 10h00-11h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h00-17h00 tại phòng 108, PTCNN: Sơ kết đổi mới tuyển sinh lớp 10 THPT CNN năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, TT. Khảo thí, TT. NCGDNN&ĐBCL, TT. CNTT-TT-HL;  Trường THPT CNN: Ban Giám hiệu, chuyên viên văn phòng; các thành viên trong HĐTS lớp 10 THPT CNN năm 2017 theo QĐ số 2058 /QĐ-ĐHNN ngày 15/11/2016.

THỨ BA, 19.9.2017

 • 8h00-10h30 tại phòng 301, A1: Họp duyệt công tác tổ chức Đại hội, Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX.

Thành phần: Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, đ/c  Nguyễn Xuân Long (Thường vụ Đảng ủy Trường), Thường vụ Công đoàn Trường.

 • 16h00-17h00 tại phòng 201, A1: Tiếp đoàn Trung tâm Hỗ trợ lưu học sinh tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện  lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hợp tác & Phát triển, Khoa NNVH Nhật Bản, Trường THPT Chuyên ngữ, Khoa Đào tạo & BD Ngoại ngữ.

THỨ TƯ, 20.9.2017 

 • 8h30-10h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo: Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 (Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Trung, Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Nhật Bản, Bộ môn NN&VH Ả Rập).

Thành phần: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường, Bí thư các chi bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Phó Giáo sư,  chuyên viên Phòng Đào tạo và  Phòng CT&CTHSSV;  Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Trung, Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Nhật, Bộ môn NN&VH Ả Rập: Ban chủ nhiệm, Tổ trưởng Bộ môn thuộc khoa, giáo vụ, toàn thể sinh viên năm thứ nhất Khóa QH.2017.F1,  sinh viên xuất sắc khóa QH2014, QH2015, QH2016 và cử mỗi lớp 01 sinh viên đại diện  và khách mời (Khuyến khích các thầy, cô mặc đồng phục của Trường).

 • 9h00-12h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Triển lãm giáo dục tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện BCN Khoa NN&VH Nhật Bản, đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên ngữ, học sinh Trường THPT CNN, sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản.

 • 14h00-16h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo: Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 (Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa NN&VH Hàn Quốc).

Thành phần: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường, Bí thư các chi bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Phó Giáo sư,  chuyên viên Phòng Đào tạo và  Phòng CT&CTHSSV;  Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa NN&VH Hàn Quốc: Ban chủ nhiệm, Tổ trưởng Bộ môn thuộc khoa, giáo vụ, toàn thể sinh viên năm thứ nhất Khóa QH.2017.F1,  sinh viên xuất sắc khóa QH2014, QH2015, QH2016 và cử mỗi lớp 01 sinh viên đại diện. (Khuyến khích các thầy, cô mặc đồng phục của Trường).

THỨ NĂM, 21.9.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo: ĐHQGHN tổ chức Chương trình Giám đốc ĐHQGHN gặp mặt sinh viên QH.2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trưởng phòng CT&CTHSSV, giáo vụ khoa phụ trách, 150 sinh viên khóa QH.2017 được cử.

 • 8h30 tại phòng 105, A3: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ Khóa QHF.2014 & QHF. 2015.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo QĐ số 1867/QĐ-ĐHNN ngày 15/9/2017 của Hiệu trưởng.

 • 9h30 tại phòng 301, A1: Hội đồng ĐHQGHN kiểm tra điều kiện tổ chức đào tạo thạc sỹ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa SĐH, Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc và nhóm biên soạn, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Khoa học Công nghệ, Trung tâm NCGDNN & ĐBCL.

THỨ SÁU, 22.9.2017

 • 7h30 (cả ngày) tại Ulis- Sunwah: Hội thảo quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAB” (ASEAN FLE 2017).

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban tổ chức hội thảo, khách mời, đại biểu đăng ký tham dự, Phòng KHCN và các cán bộ quan tâm.

 • 8h00 tại phòng 105, A3: Họp Tiểu ban đánh giá Hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Nga và chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Nga tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 201

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định của của Hiệu trưởng.

 • 8h00 tại phòng 101, A3: Họp Tiểu ban đánh giá Hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Nga và chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Anh tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 201

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định của của Hiệu trưởng.

THỨ BẢY, 23.9.2017

 • 6h45(cả ngày) tại Nhà A1: Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thành phần: Các thành viên theo quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Từ ngày 18/9/2017: Xe ô tô của cán bộ gửi trong Khoa Pháp, đi vào cổng đường Phạm Văn Đồng và ra đường sau giảng đường B3.
 • Phòng CTHSSV phối hợp với Khoa NN&VH Nhật Bản thực hiện công văn số 3314/ĐHQGHN-CTHSSV về việc Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2017-2018, hạn nộp danh sách và hồ sơ xét tuyển trước ngày 20/9/2017; Thực hiện công văn số 3388/ĐHQGHN-CTHSSV về việc Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn quốc năm học 2017-2018, hạn nộp danh sách và hồ sơ xét tuyển trước ngày 22/9/2017; Thực hiện công văn số 3457/ĐHQGHN-CTHSSV về việc chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018, hạn nộp danh sách và hồ sơ xét tuyển trước ngày 26/9/2017.                                                                                                                   
 • Phòng Đào tạo thực hiện CV số 3517/ĐHQGHN-ĐT ngày 14/9/2017 v/v báo cáo công tác tuyển sinh THPT chuyên năm 2017, hạn trước ngày 22/9/2017.
 • Phòng TCCB thực hiện công văn số 3524/ĐHQGHN-TCCB ngày 14/9/2017 v/v góp ý cho Dự thảo Thôn tư Quy định về khung danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức KH&CN công lập; thực hiện CV số 3438/ĐHQGHN-TCCB về việc báo cáo thực trạng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên, hạn nộp báo cáo trước ngày 22/9/2017.  
 • Từ ngày 13/9-03/10/2017: PHT Nguyễn Xuân Long đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Học viên Chính trị- Bộ Quốc phòng.