TUẦN 02 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 21.8.2017 ĐẾN NGÀY 27.8.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 02 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 21.8.2017 ĐẾN NGÀY 27.8.2017

THỨ HAI, 21.8.2017

 • 8h00-9h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo khoa Sau đại học.
 • 8h0010h00 tại phòng 401, A1: Họp bàn giao công trình 5 tầng tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo phòng Quản trị, ông Nguyễn Đình Hùng, ông Chu Mạnh Hùng (P.QT); Hiệu trưởng Trường THPT CNN, đại diện đơn vị thi công, đại diện đơn vị tư vấn giám sát.

 • 9h00-10h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.
 • 10h00-11h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo phòng Khoa học Công nghệ.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và lãnh đạo phòng Khoa học Công nghệ.

 • 14h00- 18h30 tại phòng 401, 406, 410, 509, A1: Tổ chức thi thăng hạng Giảng viên chính và Chuyên viên chính của ĐHQGHN.

Thành phần: Hội đồng thi và các cán bộ theo QĐ của Giám đốc ĐHQGHN.

 • 15h3017h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức cuộc thi nhịp cầu Hán ngữ.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và Ban tổ chức cuộc thi nhịp cầu Hán ngữ.

THỨ BA, 22.8.2017

 • 8h0011h00 tại phòng 401, A1: Mở thầu gói thầu số 10 cung cấp thiết bị – Dự án Phát triển Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, đại diện phòng Kế hoạch Tài chính, lãnh đạo phòng Quản trị, các nhà thầu.

 • 8h00 (cả ngày) tại ĐHQGHN:PHT Ngô Minh Thủy tham gia Hội đồng thi nâng ngạch viên chức tại ĐHQGHN.
 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: Họp Hội đồng thi tuyển sinh Chất lượng cao QH.2017.

Thành phần: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1619/QĐ-ĐHNN ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng.

 • 16h0017h00 tại phòng 410, A1: Tổng kết chương trình Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc năm 2017.

Thành phần: Ban tổ chức, Trưởng phòng CT&CTHSSV, Đoàn TN Trường.

THỨ TƯ, 23.8.2017 

 • 8h009h30 tại CNTT-TT&HL: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm CNTT-TT&HL về triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long và toàn thể CBVC Trung tâm CNTT-TT&HL.

 • 8h30 tại phòng 202, ĐHQGHN:BTĐU-Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.
 • 9h0011h30 tại tầng 1, Sunwah: Giao lưu với đoàn sinh viên Nhật Bản.

Thành phần: Trung ương Đoàn, đại diện các đơn vị: phòng CT&CTHSSV, phòng HTPT, Đoàn TN- Hội SV, Khoa NN&VH Nhật Bản và sinh viên được cử.

 • 10h0011h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Trường ĐHNN tổ chức lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy ĐHNN khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025; chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2020-2025.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ, Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng và Phó bộ môn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo trực thuộc Khoa; Trưởng và Phó các tổ chuyên môn của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

 • 14h00 tại Hòa Lạc: Hiệu trưởng cùng ĐHQGHN làm việc với Ban chỉ đạo Tây Bắc.
 • 14h0016h00 tại phòng 410, A1: Làm việc về thực hiện quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên của Trường ĐHNN.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long, đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng KHCN, phòng TCCB, Phòng KHTC, phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa ĐT&BDNN.

THỨ NĂM, 24.8.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 (cả ngày) tại Hòa Lạc: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo năm học 2016-2017 và triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo phòng Đào tạo, lãnh đạo Khoa SĐH, đại diện lãnh đạo phụ trách liên kết quốc tế Khoa ĐT&BDNN, đại diện lãnh đạo phòng CT&CTHSSV, đại diện Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo ĐHCQ, đại diện các bộ môn trực thuộc Trường: bộ môn NN&VH Ả Rập, bộ môn TLGD, bộ môn NN&VH Việt Nam.

 • 9h0010h30 tại phòng 301, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với phòng Hành chính -Tổng hợp về triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long và toàn thể CBVC phòng Hành chính -Tổng hợp.

14h0015h30 tại phòng 301, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với phòng Thanh tra và Pháp chế về triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long và toàn thể CBVC phòng Thanh tra và Pháp chế.

 • 14h30-17h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tổng duyệt cuộc thi Cầu Hán ngữ THPT 2017.

Thành phần: Ban tổ chức cuộc thi Cầu Hán ngữ THPT 2017.

THỨ SÁU, 25.8.2017

 • 7h00-12h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Khai mạc cuộc thi nhịp cầu Hán ngữ THPT 2017.

Thành phần: Ban tổ chức, khách mời và các thí sinh.

 • 8h0010h00 tại phòng 410, A1: Họp Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.

 • 8h009h30 tại phòng 401, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với phòng Quản trị về triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo phòng và các Tổ trưởng của phòng Quản    trị.

 • 8h3010h00 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Khoa NN&VH Nga, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thành phần: Đại diện Đảng ủy ĐHNN, toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa NN&VH Nga.

 • 13h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên, Ban Giám hiệu, Bí thư các chi bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy.

 • 16h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc ĐHQGHN giai đoạn 2021-2026.

Thành phần: Đ/c BTĐU Đỗ Tuấn Minh, đ/c Vũ Văn Hải (Trưởng phòng CT&CTHSSV).

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng ĐT đầu mối phối hợp với khoa Đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, SĐH, HTPT thực hiện công văn số 3124/ĐHQGHN-ĐT về việc thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, trao đổi tại ĐHQGHN, hạn nộp báo cáo trước ngày 23/8/2017.
 2. Phòng CTHSSV phối hợp với phòng HTPT và Khoa NN&VH Nhật Bản thực hiện công văn số 3756/BGDĐT-HTQT về việc giao lưu sinh viên, hạn nộp công văn và danh sách sinh viên trước ngày 25/8/2017.