Thông báo về Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 2018 cho học sinh các trường THPT chuyên toàn quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội