tuyển sinh sau đại học 2019 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuyển sinh sau đại học 2019

Giới thiệu Khoa Sau Đại học

KHOA SAU ĐẠI HỌC Sau khoảng 20 năm ra đời, Khoa Sau Đại học (Faculty of Graduate Studies) đã có những đóng góp to lớn trong sự phát triển chung của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. 1.Giới thiệu