tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài

VSTEP hướng tới quốc tế công nhận

Sau khi được ban hành, VSTEP chính thức trở thành bài thi tiếng Anh nhằm xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho tất cả sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trong đó có Trường Đại học Ngoại ngữ

THỂ LỆ GỬI BÀI / INSTRUCTIONS TO AUTHORS

THỂ LỆ GỬI BÀI INSTRUCTIONS TO AUTHORS 1. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, kế thừa và phát triển Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của