tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài

THỂ LỆ GỬI BÀI / INSTRUCTIONS TO AUTHORS

THỂ LỆ GỬI BÀI INSTRUCTIONS TO AUTHORS 1. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, kế thừa và phát triển Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của