ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: ĐHQGHN

Vị thế và Trách nhiệm Quốc gia

Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 -2025, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Phó giám đốc ĐHQGHN đã chia sẻ về những thành tựu mà Đảng