ĐHQGHN – Trang 12 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: ĐHQGHN

Hội nghị dạy và học ngoại ngữ trong ĐHQGHN: Ngoại ngữ là công cụ quan trọng và bắt buộc đối với sinh viên

Ngày 07/10/2016, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì Hội nghị dạy và học ngoại ngữ trong ĐHQGHN. Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN Nguyễn Đình Đức và Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN Đỗ Tuấn Minh đồng chủ trì Hội nghị. Tham