NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ DỊCH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG VIRUS CORONA MỚI (2019-nCoV) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội