[Clip] Giới thiệu Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngôn ngữ Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Giới thiệu Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngôn ngữ Đức

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu về Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Đức: