(Clip 6) Các cơ hội học bổng cho sinh viên chương trình chất lượng cao TT23 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 6) Các cơ hội học bổng cho sinh viên chương trình chất lượng cao TT23

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019