Tin tức sự kiện – Trang 281 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Tin tức sự kiện

Sổ tay sinh viên

Cuốn “Sổ tay sinh viên” được biên soạn để giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất có được những thông tin thực sự cần thiết và bổ ích cho toàn bộ quá trình học tập của mình tại Trường

Biểu mẫu Sinh Viên

SV chọn biểu mẫu cần sử dụng, điền thông tin đầy đủ vào các mục trong đơn và nộp cho cán bộ phụ trách tại phòng 106 nhà A1; Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên khi đi xin xác nhận; Kết quả xác