Khảo sát ý kiến – Page 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Khảo sát ý kiến

Khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo 2016

Bên cạnh giảng viên và sinh viên, nhà tuyển dụng là đối tượng khảo sát quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Việc khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp được triển khai hai năm một lần

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN RA TRƯỜNG 2015

Để tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với, xin Quý Ông/Bà cho biết ý kiến ý kiến đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực cơ quan là những sinh viên từng tốt nghiệp tại Trường chúng tôi. Mọi ý kiến của Quý Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà!

PHIẾU HỎI SINH VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC VỀ VIỆC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời các em sinh viên (SV) cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới công tác dạy học ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của cácem sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em!

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ HUYNH VỀ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh và các ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời Ông/Bà cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới Cộng đồng học tập ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

PHIẾU HỎI GIẢNG VIÊN DẠY NGOẠI NGỮ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC

Để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời thầy/cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới công tác dạy học ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của thầy/cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy/cô!