[VTV2] ULIS đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[VTV2] ULIS đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học

Trong bản tin “Từ nhà đến trường” phát sóng trên VTV2 ngày 16/12/2023 đã chia sẻ về công tác đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học ở Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.