(Video) Kế hoạch chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, giai đoạn 2020-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Video) Kế hoạch chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, giai đoạn 2020-2025

Kính mời thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên đón đọc bản video thông tin về kế hoạch chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, giai đoạn 2020-2025 theo quyết định số 1288/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN ngày 12/8/2020.