Vận động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vận động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 23/CĐ-ĐHQGHN ngày 31/5/2021 của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, căn cứ tình hình, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh và những ảnh hưởng xấu đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, Công đoàn Trường kêu gọi cán bộ, nhà giáo, người lao động chung tay đóng góp tùy theo điều kiện của từng người và cố gắng ở mức tối thiểu 1 ngày lương lao động.

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được dùng với 2 mục đích sau:

  1. Hỗ trợ cán bộ, công đoàn viên của Nhà trường có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch, có gia đình đang chịu ảnh hưởng trực tiếp ở các vùng dịch hoặc bản thân cán bộ mắc Covid 19 đang phải điều trị tại các cơ sở y tế.
  2. Hỗ trợ các đơn vị, các lực lượng trong ĐHQGHN đang trực tiếp tham gia công tác chống dịch, các tỉnh thành tại tâm dịch, các cơ sở y tế chăm sóc người bệnh… theo chủ trương của CĐ ĐHQGHN.

Nhận được Công văn này, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề nghị Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc trong toàn Trường báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp vận động cán bộ đoàn viên Công đoàn tích cực hưởng ứng đợt vận động có ý nghĩa này.

Công đoàn các đơn vị tập hợp danh sách cán bộ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch, có gia đình đang chịu ảnh hưởng trực tiếp ở các vùng dịch hoặc bản thân cán bộ đang điều trị bệnh do Covid 19 báo cáo về VP Công đoàn Trường để có thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời.

Chủ tịch/Tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm tập hợp danh sách và số tiền ủng hộ của cán bộ đơn vị mình nộp về VP Công đoàn Trường hoặc chuyển tiền về tài khoản Công đoàn Trường trước ngày 06/6/2021 để Công đoàn Trường tập hợp, báo cáo và gửi số tiền đóng góp được về Công đoàn ĐHQGHN.

       Địa chỉ :   BCH Công đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ.

       Số tài khoản :   21510001438609

      Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội (ngân hàng BIDV).

KẾT QUẢ ỦNG HỘ

DANH SÁCH NHẬN TIỀN ỦNG HỘ COVID 19  THÁNG 6 NĂM  2021

 

STT

Đơn vị

Số tiền 

1.      

CĐ Phòng Hành chính-Tổng hợp

4.500.000

2.      

CĐ Phòng Đào tạo

1.900.000

3.      

CĐ Phòng Tổ chức Cán bộ

2.000.000

4.      

CĐ Phòng CT-CTHSSV

2.100.000

5.      

CĐ Phòng KHCN

 

6.      

CĐ Phòng Hợp tác phát triển

1.500.000

7.      

CĐ Phòng Kế toán -Tài chính

4.700.000

8.      

CĐ Phòng Quản trị

6.000.000

9.      

CĐPhòng Thanh tra & Pháp chế

1.000.000

10.  

CĐ Trung tâm NCGDNN&ĐBCL

1.800.000

11.  

CĐ Trung tâm Khảo Thí

5.850.000

12.  

CĐ Trung tâm PTNL

1.000.000

13.  

CĐ TrungtâmCNTT-TTHL&Truyền thông

3.500.000

14.  

CĐTrung tâm NCGDNN, NN & QTH

3.000.000

15.  

CĐ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng NN

7.250.000

16.  

CĐ Khoa Sư phạm Tiếng Anh

26.500.000

17.  

CĐ Khoa Tiếng Anh

17.800.000

18.  

CĐ Khoa NN&VH CNNTA

13.240.000

19.  

CĐ Khoa NN&VH Nga

6.000.000

20.  

CĐ Khoa NN&VH Pháp

8.350.000

21.  

CĐ Khoa NN&VH Trung Quốc

14.400.000

22.  

CĐ Khoa NN&VH Nhật Bản

19.300.000

23.  

CĐ Khoa NN&VH Đức ( Hương )

5.000.000

24.  

CĐ Khoa Hàn Quốc

12.650.000

25.  

CĐ Khoa Sau Đại học

2.000.000

26.  

CĐ Trường THPT CNN

36.050.000

27.  

CĐ Trường THCS NN

7.600.000

28.  

CĐ Bộ môn  NN&VH Ả Rập

1.750.000

29.  

CĐ Bộ môn Tâm lý-Giáo dục

2.000.000

30.  

CĐ Bộ môn NN&VH Việt Nam

3.200.000

31.  

CĐ Bộ môn NN&VH Đông Nam Á

2.100.000

32.  

   Tổng số các đơn vị

224.040.000