TUẦN 52 NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 52 NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 20/6/2022 
08:30 – 09:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 11:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp Chi bộ P.QT – TT.PTNL. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.QT – TT.PTNL.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.CT&CTHSSV. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.CT&CTHSSV, các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
10:00 – 10:30, tại P.201, A1PHT. Lâm Quang Đông họp về kinh phí viết sách chuyên khảo. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trần Thị Hoàng Anh, Vũ Kim Ngân (P.KHCN), Lê Hùng Tiến (TT.NCNN-NN&QTH), Nguyễn Thị Minh (K.NN&VH Trung Quốc), Trần Thị Hường (K.NN&VH Hàn Quốc).
14:00 – 15:30, tại Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thị Thanh Bình (TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Lại Thị Phương Thảo, Đỗ Phương Anh (THPTCNN), Nguyễn Huyền Trang (THCSNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (TT.ĐMST), Lê Thị Huyền, Đỗ Minh Phương (sinh viên).
16:00 – 22:00, tại Trường Đại học PCCCHiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông. PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình nghệ thuật chào mừng 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND tại Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Thành phần tham dự: đại diện cán bộ các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT, P.HCTH, P.KHTC, TT.ĐMST, Khoa ĐT&BDNN, TT.PTNL, Đoàn TN – Hội SV và khách mời.
THỨ BA, 21/6/2022 
8:30 – 10:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với lãnh đạo Khoa tiếng Anh về công tác tổ chức giảng dạy ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm và Trưởng các bộ môn Khoa tiếng Anh; Trưởng và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.ĐT, P.KHTC; các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA).
10:30 – 11:30, tại P.201, A1Ban Giám hiệu gặp mặt cán bộ làm công tác truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thuỷ (TT.CNTT-TT&HL), Hoàng Thị Mai Phương (ULIS TV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Vân Anh (P.KHCN).
14:00 – 15:30, tại Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp Nhóm chuyên gia chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Khoa SĐH về công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo. Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ K.SĐH.
16:30 – Hội trường tầng 2, Nhà khách ĐHQGHNPHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi gặp mặt cán bộ làm công tác truyền thông tại ĐHQGHN.
THỨ TƯ, 22/6/2022 
8:30 – 10:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng thẩm định cấp trường Đề án mở chương trình đào tạo trình độ đại học “Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hòa (HĐ.KH&ĐT), Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Hoàng Thị Kim Ngân (P.ĐT), Nguyễn Thị Minh Tâm, Hoàng Thị Hạnh (K.NN&VHCNNTA), Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phùng Thị Kim Dung (K.SPTA), Đàm Minh Thủy (K.NN&VH Pháp), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Lê Hùng Tiến (TT.NCGDNN- NN&QTH) và nhóm chuyên trách xây dựng Đề án. 
8:00 – 12:00, tại P.201, P.406, P.410, P.509 (nhà A1)PHT. Lâm Quang Đông tiếp Đoàn công tác Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER). Thành phần tham dự: thành viên theo Giấy triệu tập số 831/GTT-ĐHNN của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, tại Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Lan (P.TT&PC), Cù Thanh Nghị, Phạm Minh Trang (P.TCCB).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên năm 2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CT HSSV, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.
THỨ NĂM, 23/6/2022 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu cấp trường giáo trình của nhóm tác giả Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Vân Chi, Nguyễn Mai Phương (BM.NN&VH ĐNA), Ngô Việt Tuấn (P.ĐT) và các thành viên Hội đồng nghiệm thu theo quyết định của Hiệu trưởng.
8:30, tại P.506, nhà E, ĐH KHXH&NVPHT. Lâm Quang Đông dự họp Hội đồng Nhân văn và Nghệ thuật ĐHQGHN.
10:00 – 11:30, tại Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban chỉ đạo Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn TOPIK năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trần Thị Hường, Nguyễn Thùy Dương (K.NN&VH Hàn Quốc), Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Trần Hoa Anh (P.TCCB).
15:00 – 17:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về Dự án SILKEN với Hội đồng Anh. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).
THỨ SÁU, 24/6/2022 
10:00 – 11:30, tại TT ĐMST QGPHT. Hà Lê Kim Anh thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách phòng Khoa học công nghệ, Giám đốc và chuyên viên chuyên trách Trung tâm Đổi mới sáng tạo, đại diện lãnh đạo P.CT&CT HSSV.
14:00 – 16:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị VC-NLĐ và TKNH 2021-2022. Thành phần tham dự: Ban Tổ chức theo Quyết định số 1002/QĐ-ĐHNN ngày 11/5/2022 của Hiệu trưởng; Ban cố vấn nghệ thuật, Ban kỹ thuật theo Quyết định số 1220/QĐ-ĐHNN ngày 15/6/2022 của Hiệu trưởng; 06 Trưởng nhóm báo cáo tham luận.
THỨ BẢY, 25/6/2022 
  
CHỦ NHẬT, 26/6/2022