TUẦN 46 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 25.6.2018 ĐẾN NGÀY 01.7.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 46 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 25.6.2018 ĐẾN NGÀY 01.7.2018

THỨ HAI, 25.6.2018

 • 8h00-10h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 10h00-11h30 tại phòng 208, A1: Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu.

Thành phần: Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy ĐHNN và Ban Giám hiệu.

 • 15h00 tại phòng 201, ĐHQGHN: PHT Nguyễn Xuân Long họp Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN.
 • 15h00 16h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh (dành cho học sinh THPT chuyên, sinh viên tiếng Anh chuyên và không chuyên).

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Lâm Quang Đông, các Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ BA, 26.6.2018

 • 8h00 tại BCHQS Cầu Giấy: PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị giao ban Quý II/2018 của Ban chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy.
 • 8h30 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU-Hiệu trưởng họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.
 • 8h30 10h30 tại phòng 301, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV về Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp, đề án đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ.
 • 14h00 15h00 tại phòng 201, A1: Tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với Tổng cục An ninh Quốc phòng Hàn Quốc.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng HTPT, lãnh đạo Khoa NN&VH Hàn Quốc và lãnh đạo phía Tổng cục An ninh Quốc phòng Hàn Quốc.

 • 14h00-17h00 tại phòng 101, A3: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở chương trình đào tạo tiến sỹ (điều chỉnh) chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp và Chương trình chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 1181/QĐ-ĐHNN và Quyết định số 1182/QĐ-ĐHNN ngày 21/6/2018 của Hiệu trưởng.

THỨ , 27.6.2018

 • 8h00 10h00 tại phòng 301, A1: Họp Đảng ủy Trường ĐHNN, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Trịnh Đức Thái (Chi bộ Khoa NN&VH Pháp) và đ/c Nguyễn Thành Văn (Chi bộ Trường THPT CNN)

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên và đồng chí Trịnh Đức Thái (Chi bộ Khoa NN&VH Pháp).

 • 9h00-10h30 tại phòng 401, A1: Ban Biên tập Tạp chí “Nghiên cứu nước ngoài” làm việc với ngài Thomas Glass, Tổng biên tập Tạp chí “English Teaching Forum”.

Thành phần: Thành viên Ban Biên tập Tạp chí “Nghiên cứu nước ngoài”.

 • 10h30 11h30 tại phòng 207, A1: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo Quốc tế One Asia Convention.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, PHT Lâm Quang Đông, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Bùi Đình Thắng (Phó Trưởng phòng HTPT), bà Trần Hoàng Anh (Phòng KHCN), ông Trần Hữu Trí (Khoa NN và VH Hàn Quốc).

 • 14h00 15h30 tại phòng 207, A1: Làm việc với Ban Giám đốc Tổng công ty hàng không Việt Nam- CTCP, Trung tâm Bông sen vàng- Bộ Giao thông vận tải.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Vũ Văn Hải (Phòng CT&CTHSSV), Vũ Tiến Thịnh (P.HCTH).

THỨ NĂM, 28.6.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00-10h00 tại phòng 410, A1: Họp về tổ chức giảng dạy các môn ngoại ngữ ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm học 2018-2019.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trung tâm Khảo thí, Trường THPT CNN: Ban Giám hiệu, Tổ Trưởng và Tổ Phó các tổ Ngoại ngữ, Nhóm Trưởng các nhóm Ngoại ngữ.

 • 8h30 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Phương Lan, chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp khóa 22.

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 983/QĐ-ĐHNN ngày 23/5/2018 của Hiệu trưởng, học viên cao học, NCS và các cán bộ quan tâm.

 • 8h30-11h30 tại phòng 305, A3: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở chương trình đào tạo tiến sỹ (điều chỉnh) chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Chương trình chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 1074/QĐ-ĐHNN và Quyết định số 1183/QĐ-ĐHNN ngày 21/6/2018 của Hiệu trưởng.

 • 8h30-11h30 tại HT tầng 2, Sunwah: Hội thảo “Công bố quốc tế” do ngài Thomas Glass, Tổng biên tập Tạp chí “English Teaching Forum” trình bày.

Thành phần: Phòng KHCN, giảng viên, học viên cao học đăng ký tham dự và cán bộ quan tâm (đại biểu ghi danh lúc 8h00).

 • 8h30-10h00 tại phòng 509, A1: Tập huấn ban coi thi năng lực tiếng Nhật tháng 7/2018.

Thành phần: Trưởng điểm, Trưởng thư ký, Thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 14h00 15h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT); Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CTHSSV); Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Hồng Quý (Khoa ĐT&BDNN); Khoa Anh Việt, Nguyễn Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL);  Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN Trường).

THỨ SÁU, 29.6.2018

 • 9h00-11h15 tại phòng 410, A1: Gặp mặt sinh viên sau khi hoàn thành chương trình Thực tập tại Nhật Bản từ tháng 4/2017-6/2018.

Thành phần: Ban chỉ đạo thực tập Nhật Bản, lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, cán bộ phụ trách thực tập Phòng CTHSSV, 13 sinh viên đã hoàn thành chương trình thực tập.

 • 14h00-16h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Anh Văn.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm Khoa Anh theo QĐ số 335/QĐ-ĐHNN ngày 19/01/2018: Vũ Hải Hà, Vũ Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Văn Lợi, Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Minh Hoàng, Vũ Tiến Thịnh, Vũ Văn Hải, Lâm Quang Đông, Phạm Văn Kim, Khoa Anh Việt, Nguyễn Thị Thanh An.

CHỦ NHẬT, 01.7.2018

 • 6h30 tại các điểm thi: Tổ chức thi năng lực tiếng Nhật tháng 7/2018.

Thành phần: Toàn thể Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. TT. ĐBCL đầu mối thực hiện công văn số 2043/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 19/6/2018 về đăng ký chỉ tiêu nhiệm vụ đánh giá và kiểm định chất lượng năm 2019, hạn nộp chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đánh giá trước ngày 25/6/2018; Thực hiện công văn số 1964/GTT-ĐHQGHN ngày 14/6/2018 về Giao ban công tác ĐBCL trong ĐHQGHN, hạn nộp danh sách cán bộ tham dự qua Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục trước ngày 30/6/2018.
 2. Phòng KHCN đầu mối thực hiện công văn số 1794/ĐHQGHN-KHCN ngày 29/5/2018 về công tác chuẩn bị cho triển lãm “Đại học Quốc gia Hà Nội-25 năm xây dựng và trưởng thành”, hạn nộp danh sách lãnh đạo đơn vị tham gia Ban tổ chức và danh mục các thành tựu tiêu biểu (theo phụ lục) gửi về ĐHQGHN trước ngày 25/6/2018.
 3. Phòng HTPT đầu mối thực hiện công văn số 1322/ĐHQGHN-HTPT ngày 20/4/2018 về hợp tác với Đại học Arizona, Hoa Kỳ, hạn nộp đề xuất hợp tác về ĐHQGHN qua Ban Hợp tác và Phát triển trước ngày 25/6/2018.
 4. Phòng QT đầu mối phối hợp với các P.KHTC,TCCB, TTCNTT và TT học liệu thực hiện công văn số 1441/BGDĐT-CSVC ngày 13/4/2018 về rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, hạn nộp báo cáo trước ngày 30/6/2018.
 5. Phòng TCCB đầu mối thực hiện CV số 1239/ĐHQGHN-TCCB ngày 13/4/2018 về xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc ở cấp đơn vị trong ĐHQGHN giai đoạn 2018-2020, hạn nộp báo cáo trước ngày 30/6/2018
 6. Phòng KHTC đầu mối thực hiện công văn số 1788/ĐHQGHN-KHTC ngày 29/5/2018 về xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách năm 2019, hạn nộp xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách năm 2019 về ĐHQGHN qua Ban Kế hoạch Tài chính trước ngày 30/6/2018.
 7. Từ ngày 24/6-27/6/2018 tại các điểm thi: Cán bộ tham gia công tác thi THPT Quốc gia năm 2018 (theo lịch của Hội đồng).
 8. Các đơn vị gửi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 20172018 theo Thông báo số 578/TB-ĐHNN ngày 15/6/2018 và gửi về Phòng HCTH theo email ulis@gmail.com