TUẦN 45, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 45, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019

THỨ HAI, 17/6/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Đào tạo về công tác chuẩn bị cho Hội nghị đào tạo CLC.

10:00 – 11:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với P. HCTH về việc rà soát thực hiện Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHNN ngày 01/11/2016 của Hiệu trưởng).

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và nhân viên Tổ xe phòng Hành chính Tổng hợp.

10:30 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc Trường Đại học Shizuoka Nhật Bản đến thăm và trao đổi hợp tác với Trường.

Thành phần tham dự: Các ông/bà : Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH); Bùi Thúy Nga (P.HTPT); Đại diện lãnh đạo P.CT&CTHSSV; Đại diện lãnh đạo K.NN&VH Nhật Bản.

14:00 – 16:30, tại P.301. A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế AALA và AFELTA 2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Trần Hoàng Anh (P.KHCN), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn; Toàn bộ lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Khảo thí.

THỨ BA, 18/6/2019

 

8:00 – 10:00, tại Phòng hội đồng, Trường THPT CNN

Hiệu trưởng làm việc với Tổ Tiếng Anh trường THPT CNN về việc phát triển chương trình giảng dạy và công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT); Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Phú Chiến và toàn thể giáo viên Tổ Tiếng Anh trường THPT CNN.

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng kiểm tra công tác chuẩn bị nhập học cho học sinh lớp 6 năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu và cán bộ văn phòng Trường THCS NN; Các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (Đoàn TN), Ngô Bích Đào (Trường THCS NN).

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

THỨ TƯ, 19/6/2019

 

Cả ngày (đến 16:00 ngày 20/6/2019), tại Hòa Bình

(8:00 xe đón tại sân A1)

Ban Giám hiệu dự Hội nghị đào tạo CLC tại Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Theo Giấy triệu tập và khách mời.

(Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm gửi chương trình và nội dung tới các thành viên tham dự Hội nghị.)

THỨ NĂM, 20/6/2019

 

 

 

THỨ SÁU, 21/6/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu góp ý kiến vào Kế hoạch thực hiện văn hóa đúng giờ đối với cán bộ và sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ban thường vụ CĐ Trường; Trưởng các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.HCTH, P.ĐT, P.TTPC, TT.ĐBCL, TT.CNTT-TT&HL; Các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN), Đặng Huyền Thư (Hội SV).

14:00 – 16:00, tại HT tầng 5 Trường THPT CNN

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn cán bộ coi thi THPTQG 2019.

Thành phần tham dự: Cán bộ coi thi theo công văn số 601/ĐHNN-ĐT ngày 25/5/2019.

     

 

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

  1. KHCN thực hiện công văn số 1766/ĐHQGHN-KHCN ngày 05/6/2019 về góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn sách chuyên khảo ở ĐHQGHN, hạn nộp góp ý trước ngày 20/6/2019.
  2. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 1770/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 6/6/2019 về chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019-2020, hạn nộp danh sách và hồ sơ xét chọn trước ngày 25/6/2019.
  3. Ngày 20/6/2019, từ 7:30 đến 12:00, tại Trường THPT CNN: nhập học cho học sinh lớp 6 năm học 2019-2020. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu và cán bộ văn phòng Trường THCS Ngoại ngữ; Các cán bộ phòng KHTC theo phân công.
  4. Ngày 22/6/2019, từ 7:30 đến 17:00, tại Trường THPT CNN: nhập học cho học sinh lớp 10 năm học 2019-2020. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên Trường THPT CNN theo phân công; Các cán bộ phòng KHTC theo phân công.