TUẦN 43, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 43, NĂM HỌC 2020-2021

THỨ HAI, 19/4/2021 

 

8:00 – 9:00, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát quân nhân dự bị hạng 1 và huấn luyện năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Đình Lượng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Luân (P.QT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Cù Thanh Nghị (P.TCCB). 

14:00 – 15:30, tại phòng Hội đồng – Trường THPT CNN 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với trường THPT CNN về kế hoạch nhiệm vụ năm học và Đề án đổi mới hoạt động của đơn vị.  

Thành phần tham dự: BGH Trường THPT CNN, tổ trưởng các tổ bộ môn. 

19:00 – 22:00, tại Zoom  

Ban Giám hiệu dự diễn tập thử Hội thảo UNC2021. 

Thành phần tham dự: Ban tổ chức UNC2021, đại biểu đăng ký tham dự hội thảo là ULISERS và báo cáo viên ngoài trường. 

THỨ BA, 20/4/2021 

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN 

Hiệu trưởng dự Hội nghị giao ban ĐHQGHN Quí II/2021. 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp rút kinh nghiệm buổi diễn tập thử và chuẩn bị Hội thảo UNC2021. 

Thành phần tham dựBan tổ chức UNC2021, lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHCN và tiểu ban kỹ thuật. 

15:00 – 16:30, tại Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Sở GD & ĐT tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác Đề án NNQG năm 2021. 

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và các chuyên viên phụ trách Đề án NNQG Khoa ĐT&BD NN. 

THỨ TƯ, 21/4/2021 

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng vương 

 

 

THỨ NĂM, 22/4/2021 

 

9:50 – 12:00, tại HT Vũ Đình Liên 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Cuộc thi thuyết trình “Tìm hiểu về cộng đồng Châu Á” học kỳ II năm học 2020-2021. 

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Phòng TCCB, Phòng HCTH, Phòng HTPT và toàn thể cán bộ chuyên viên Bộ môn NN&VH Việt Nam. 

7:00 – 20:00, 

tại TT. GDQP&AN, ĐHQGHN 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Lâm Quang Đông dự Ngày hội kết nối và Hội thao thanh niên khỏe của sinh viên khóa QH2020.F1. 

Thành phần tham dựlãnh đạo các đơn vị trong toàn trường; chuyên viên các phòng: Đào tạo, CT&CTHSSV; chuyên viên các văn phòng Khoa/Bộ môn đào tạo; chuyên gia nước ngoài; ĐTN-HSV; toàn bộ giáo viên chủ nhiệm các lớp QH2020.F1 và sinh viên khóa QH2020.F1 đang theo học tại Hòa Lạc. 

13:30 – 14:30, tại Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương về triển khai công tác Đề án NNQG năm 2021. 

Thành phần tham dựBan Chủ nhiệm và các chuyên viên phụ trách Đề án NNQG Khoa ĐT&BD NN. 

15:30 – 16:30, tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên 

 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên về triển khai công tác Đề án NNQG năm 2021. 

Thành phần tham dựBan Chủ nhiệm và các chuyên viên phụ trách Đề án NNQG Khoa ĐT&BD NN. 

THỨ SÁU, 23/4/2021 

 

8:00 – 11:30, tại HT Nguyễn Văn Đạo 

Ban Giám hiệu dự Tổng kết công tác đảng năm 2020 Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội. 

Thành phần tham dựcác đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, các đồng chí Ủy viên Ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy. 

14:00, tại Nhà Tầng 8, Nhà E4, Trường ĐH Kinh tế 

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng tham dự Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội. 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp  soát công tác chuẩn bị UNC2021. 

Thành phần tham dự: Ban tổ chức UNC2021, P.KHCN 

14:00 – 15:00, tại P.208, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ về kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra năm 2021. 

Thành phần tham dự: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đình Hiền (Khoa NN&VH Trung Quốc). 

THỨ BẢY, 24/4/2021 

 

8:00 – 16:30, tại Zoom Webinar  

Ban Giám hiệu dự Hội thảo khoa học quốc gia UNC2021. 

Thành phần tham dự: Ban tổ chức, khách mờiđại biểu trong và ngoài Trường đăng ký tham dự UNC2021.