TUẦN 40, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/05/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 40, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/05/2019

THỨ HAI, 13/05/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc” thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TV HTPT); Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Đình Hiền, Trần Kim Loan (K.NN&VH TQ); Nguyễn Thị Minh Tâm, Đào Thu Hằng (K.NN&VH CNNTA); Lâm Thị Hòa Bình (K.TA); Đỗ Hoàng Ngân, Trần Hoàng Anh (P.KHCN); Nguyễn Việt Hùng (K.ĐT&BDNN); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với các đối tác Nga và hoạt động của Văn phòng ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông tại ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng và chuyên viên (P.HTPT); Ban Chủ nhiệm và bà Lưu Thị Nam Hà (K.NN&VH Nga).

THỨ BA, 14/05/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1 PHT. Lâm Quang Đông làm việc với NAFOSTED về đề tài của TS. Nguyễn Đại Cồ Việt.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Trần Thị Long (P.KHCN), Nguyễn Đại Cồ Việt (K.NN&VH Trung Quốc – Chủ trì đề tài).
8:00 – 9:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp tổng kết cuộc thi Book Review.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL); Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN), Đặng Huyền Thư (Hội Sinh viên).

 

9:00, tại TT.GDQP&AN, Hòa Lạc Hiệu trưởng làm việc với Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh về việc phối hợp quản lý, hỗ trợ sinh viên học tập môn GDQPAN.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT); Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV); Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN).
 14:00 – 15:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng họp với nhóm giảng viên trường ĐHNN tham gia khóa đào tạo thuộc dự án VIBE (Ai-len).Thành phần tham dự: Nhóm giảng viên được mời; các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Huyền Trang (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).
15:30 – 17:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng họp về việc triển khai khóa học “Tìm hiểu cộng đồng Châu Á” và “Cơ sở văn hóa Việt Nam” (dạy bằng tiếng Anh).Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Chử Thị Bích, Trần Hữu Trí, Phan Thị Huyền Trang (BM.NN&VHVN), Nguyễn Vân Chi, Nguyễn Mai Phương (BM.NN&VH các nước ĐNA), Bùi Đình Thắng (K.NN&VH Nhật Bản), Lưu Hồng Trang (K.ĐT&BDNN).
THỨ TƯ, 15/05/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT CNN năm 2019.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT), Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Phú Chiến (Trường THPT CNN), Phạm Đình Lượng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN) và các trưởng điểm thi được mời.
10:00 – 11:30, tại P.208, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo phòng HCTH về Đề án một cửa dành cho cán bộ, viên chức.Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng Hành chính Tổng hợp; các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, TT.CNTT-TT&HL, Đoàn TN, Hội SV; Trưởng các khoa đào tạo chính quy; Các thành viên Ban Truyền thông TSĐH và khách mời.
14:00 – 16:00, tại P.301, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc về chương trình thực tập Nhật Bản với Tổ chức Pháp nhân Khai thác nguồn nhân lực Hải ngoại OMD).Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.HTPT; Ban chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách thực tập Khoa NN&VH Nhật Bản.
15:30 – 17:00, tại P.201, A1 Hiệu trưởng làm việc với Ban chủ nhiệm khoa NN&VH Pháp về liên kết đào tạo quốc tế.Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Pháp; Các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng, Mai Vân Hoa (P.HTPT), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT).
15:30 – 17:00, tại P.208, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp về kiểm kê tài sản, công cụ hỗ trợ năm 2019.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (P.KHTC); Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Tuyến (P.Quản trị).
THỨ NĂM, 16/05/2019

 

8:00 – 11:30, tại HT tầng 1, Sunwah

PHT. Ngô Minh Thủy dự lớp Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử nơi công sở.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Lãnh đạo Phòng TCCB;  toàn thể viên chức, người lao động khối phục vụ đào tạo (chuyên viên và tương đương, nhân viên) thuộc các phòng, trung tâm, các khoa đào tạo, bộ môn, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ).

Cả ngày, tại ĐH Thái Nguyên

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

THỨ SÁU, 17/05/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng Tiếng Anh và Tin học văn phòng cho đội ngũ chuyên viên của Trường.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng TCCB và TT.CNTT-TT&HL; các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Công ty TNP về cải tạo, sửa chữa khoa Pháp.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.Quản trị) và khách mời.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Thứ Hai, ngày 13/5/2019, 14:00 – 15:30, tại P.410, A1: Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng. Thành phần tham dự: BCH CĐ Trường, Chủ tịch CĐ bộ phận, Tổ trưởng CĐ trực thuộc.
  2. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 1203/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 26/4/2019 về chương trình học bổng Lawrence S. Ting, hạn xét chọn và nộp danh sách sinh viên trước ngày 13/5/2019;
  3. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 1800/BGDĐT ngày 26/4/2019 về báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025, hạn nộp báo cáo trước ngày 15/5/2019.
  4. Ngày 18 19/05/2019, tại các giảng đường A2, B2, C1: tổ chức kỳ thi ĐGNL Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.