TUẦN 40 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 14.5.2018 ĐẾN NGÀY 20.5.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 40 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 14.5.2018 ĐẾN NGÀY 20.5.2018

THỨ HAI, 14.5.2018

 • 8h00 tại Học viện Cảnh sát nhân dân: Tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện cảnh sát nhân dân và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng Khoa ĐT&BDNN.

 • 8h30 tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam: PHT Ngô Minh Thủy tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Ngôn Ngữ học.
 • 10h00-11h30 tại phòng 410, A1: Làm việc với đối tác Hiệp hội thực tập sinh Nhật Bản và trao giấy trúng tuyển chương trình thực tập đi Narita và Osaka, Nhật Bản.

Thành phần: Đại diện đối tác, PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thực tập Nhật Bản của Phòng CT&CTHSSV, sinh viên trúng tuyển.

 • 10h00-11h00 tại phòng 509, A1: Lễ khai giảng chương trình trao đổi văn hóa với tổ chức REI, Hoa Kỳ.

Thành phần: Trưởng phòng HTPT, Trưởng Khoa ĐT&BDNN, tổ chức REI, đoàn thực tập sinh Hoa Kỳ và tình nguyện viên.

 • 10h30-11h30 tại phòng 208, A1: Họp liên tịch Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu ĐHNN.
 • 14h00-15h30 tại phòng 207, A1 Họp về dự thảo Kế hoạch kinh phí KHCN.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Phòng KHCN, Trưởng phòng KHTC.

 • 14h00 -15h00 tại phòng 208, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
 • 15h00 -16h00 tại phòng 208, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT – TT&HL.
 • 15h30 -16h30 tại phòng 207, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV.

THỨ BA, 15.5.2018

 • 8h00-11h30 tại phòng 208, A1: Họp về công tác Đề án NNQG 2020.

Thành phần: Hiệu trưởng, Trưởng khoa ĐT&BDNN, Trưởng phòng KHTC và khách mời.

 • 8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Tham dự tọa đàm “Phát triển Khoa học Công nghệ thông qua kết nối với Doanh nghiệp”do ĐHQGHN tổ chức.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng KHCN.

 • 8h30 -10h00 tại phòng 301, A1: Họp Tổ tư vấn xét chọn mua sắm trang thiết bị năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/ bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Tổ tư vấn (ông Nguyễn Văn Sơn – TT.PTNL, Nguyễn Tử Huy, Nguyễn Trọng Tuyến – P.QT, Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung – P.KHTC).

 • 10h00 -11h30 tại phòng 301, A1: Họp về công tác quản lý trang thiết bị trong Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng Phòng KHTC, ông Nguyễn Tử Huy (Phó Trưởng phòng QT), bà Vương Thảo Nhung (P.KHTC), bà Nguyễn Thanh Nga (P.QT).

 • 14h00 –15h30 tại phòng 301, A1: Họp về đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc chương trình Tây Bắc.

Thành phần: Hiệu trưởng, Phó chủ nhiệm Đề tài Nguyễn Lân Trung, Thư ký KH Nguyễn Thị Minh Tâm, các thư ký hành chính: Nguyễn Việt Hùng (TT.ĐBCL), Đào Thu Hằng (K.NN&VHCNTA), Trần Hoàng Anh ( P.KHCN) và các khách mời.

THỨ , 16.5.2018

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thúy Hồng, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Khóa 22.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 715/QĐ-ĐHNN ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng.

THỨ NĂM, 17.5.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h30 -10h30 tại phòng 301, A1: ĐHQGHN kiểm tra công tác quản lý hoạt động KHCN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo phòng KHCN và chuyên viên phụ trách đề tài KHCN cấp ĐHQGHN, Trưởng phòng KHTC và chuyên viên phụ trách tài chính liên quan đến công tác KHCN, Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế.

 • 13h30 -15h30 tại phòng 410, A1: Họp rà soát thi năng lực tiếng Nhật tháng 7/2018.

Thành phần: Ban Chủ nhiệm và các giáo viên phụ trách thi Năng lực tiếng Nhật của Khoa NN & VH Nhật Bản.

 • 15h30 -17h00 tại phòng 410, A1: Họp chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật tháng 7/2018.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Đào Thị Nga My, Thân Thị Kim Tuyến, Đỗ Minh Hoàng, Hà Lê Kim Anh, Phạm Văn Kim, Vũ Tiến Thịnh, Dương Quỳnh Hoa, Lê Thị Khánh Trang, Ando Toshiki, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Nguyễn Tử Huy, Vũ Xuân Kiên (P.QT), Trần Hoa Anh (P. TCCB), Khoa NN&VH Nhật Bản: Ban Chủ nhiệm và các giáo viên phụ trách thi Năng lực tiếng Nhật.

THỨ SÁU, 18.5.2018

 • 8h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Nga, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 804/QĐ-ĐHNN ngày 17/04/2018 của Hiệu trưởng.

 • 9h00 – 11h00 tại phòng 301, A1: Khảo sát công tác Quân sự, quốc phòng địa phương đợt I/2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long (Chính trị viên), ông Phạm Đình Lượng (Chỉ huy phó quân sự), ông Vũ Văn Hải (Chính trị viên phó), bà Dương Quỳnh Hoa (Trưởng phòng TCCB).

 • 14h00 -15h30 tại phòng 410, A1: Họp ứng dụng CNTT trong việc quản lý và khai thác CSVC, trang thiết bị trong Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo phòng Quản trị, ông Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), ông Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL) và khách mời.

THỨ BẢY, 19.5.2018

 • 6h45 (cả ngày) tại Trường THPT CNN, A2: Tổ chức Kỳ thi ĐGNLNN, ĐGNL tiếng Anh cho SV trong ĐHQGHN, chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 5 cho SV Trường ĐHNN, thi hết học phần ngoại ngữ cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ SĐH.

Thành phần: Hội đồng thi theo quyết định của Hiệu trưởng.

CHỦ NHẬT, 20.5.2018

 • 7h00 tại A2-Tầng 5: Tổ chức kỳ thi ĐGNL tiếng Anh cho SV trong ĐHQGHN.

Thành phần: Hội đồng thi theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng TCCB (đầu mối) phối hợp với các đơn vị thực hiện công văn số 1437/ĐHQGHN-TCCB ngày 07/5/2018 về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên kiêm nhiệm, hạn nộp danh sách trước ngày 18/5/2018.
 2. Phòng TCCB (đầu mối CB), Phòng CTHSSV (đầu mối SV), Khoa SĐH (đầu mối học viên) phối hợp với các đơn vị thực hiện công văn số 1435/ĐHQGHN-HTPT về tổ chức các khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hạn nộp công văn trước 17h00 ngày 18/5/2018.
 3. Phòng CT&CTHSSV (đầu mối) phối hợp với Khoa Trung và P. HTPT thực hiện công văn số 1018/ĐHHN-HTQT về mời các trường cử ứng viên dự thi Vòng loại Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 17, hạn nộp danh sách trước ngày 18/5/2018.