TUẦN 39, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 39, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 21/3/2022 
8:30 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp về chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2022. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.TCCB, P.KHTC, K.ĐT&BDNN, K.SĐH, TT.ĐBCL.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu làm việc với Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng). Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Lê Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Ban Tổ chức Hội thảo UNC 2022. Thành phần tham dự: thành viên Ban Tổ chức và Trưởng các tiểu ban; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ Phòng Khoa học Công nghệ; các ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).
20:00 – 21:00, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Chuyên đề 1 Khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho sinh viên các ngành Ngôn ngữ nước ngoài (khóa 3). Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.ĐT, lãnh đạo và toàn bộ giảng viên Bộ môn Tâm lý giáo dục, các giảng viên tham gia giảng dạy và khách mời.
THỨ BA, 22/3/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát chương trình hợp tác giữa ULIS, Tập đoàn Hancom và Yoon English School (Hàn Quốc). Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Phạm Văn Kim (P.QT), Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).
9:30 – 11:30, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp góp ý Chương trình đào tạo Văn hoá và Truyền thông xuyên quốc gia. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hòa (HĐ KH&ĐT); Nguyễn Ngọc Anh (TT. NCGDNN, NN&QTH); Trưởng phòng Đào tạo và chuyên viên phụ trách CTĐT; Nhóm giảng viên Khoa NN&VH CNNTA xây dựng Đề án; Ban Chủ nhiệm Khoa SPTA và các giảng viên được mời.
10:00 – 11:30, tại tầng 2 nhà C3PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc tổ chức ULIS BOOK FAIR 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Vũ Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Nhung (TT.CNTT-TT&HL).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về Đề án tuyển sinh ĐHCQ 2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo P.ĐT, K.ĐT&BDNN; Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh ĐH2022.
14:00 – 15:00, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông dự họp Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL.
20:00 – 21:30, Zoom MeetingHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Hội thảo giới thiệu Chương trình nâng cao năng lực khảo thí, ứng dụng CNTT và quản trị nhà trường trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác giữa Trường ĐHNN, ĐHQGHN và Trường Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV); Trưởng các đơn vị: P.HCTH, P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, K.SPTA, TT.Khảo thí, TT.ĐMST; nhóm chuyên gia triển khai chương trình bồi dưỡng về khảo thí, ứng dụng CNTT và quản trị nhà trường cho Trường Ngôi Sao Hà Nội.
THỨ TƯ, 23/3/2022 
10:30 – 11:30, tại P.207, A1PHT. Lâm Quang Đông họp với Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Nga về kế hoạch cải tiến hậu kiểm định AUN. Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm K.NN&VH Nga.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp họp rà soát công việc tổ chức Hội nghị công tác Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), cán bộ các đơn vị: Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Văn phòng ULIS ALUMNI.
15:30 – 17:00, tại 301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường THPTCNN về báo cáo tự đánh giá trường. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL, BGH THPT CNN và trưởng nhóm, thư ký các nhóm viết báo cáo tự đánh giá.
17:30 – 21:00, tại P.509, A1Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị cán bộ Đoàn Hội chủ chốt năm học 2021 – 2022. Thành phần tham dự: Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ; Trưởng các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT, P.KHTC, P.QT, TT.PTNL, TT.ĐMST; Ban chấp hành ĐTN – HSV; Bí thư, Phó Bí thư các Liên Chi đoàn, Liên Chi hội trưởng, Liên Chi hội Phó các Khoa/Bộ môn, Chủ nhiệm các CLB; ông Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Văn Đoàn (CĐ Trường).
THỨ NĂM, 24/3/2022 
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng, Tổ điện nước (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị các Cộng đồng chuyên môn (CoP), Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và cán bộ TT.ĐMST, đại diện lãnh đạo P.TCCB, P.QT, TT.PTNL.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị Kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trần Thị Hường, Nguyễn Thùy Dương, Lã Thị Thanh Mai (K.NN&VH Hàn Quốc), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).
15:30 – 17:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai ứng dụng ULIS NOW tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo P.CT&CTHSSV, Ban vận hành ULIS NOW theo quyết định của Hiệu trưởng.
THỨ SÁU, 25/3/2022 
8:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingBan Giám hiệu dự Hội nghị công tác Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, năm 2022 . Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.HCTH, P.TCCB, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.KHTC, P.QT, P.HTPT, TT.ĐBCL, TT.KT, TT.CNTT-TT&HL; đại diện BCH: Công đoàn, ĐTN-HSV; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: K.SĐH, K.ĐT&BDNN, K.SPTA, K.TA, K.NN&VH CNNTA, K.NN&VH Trung Quốc, K.NN&VH Pháp, K.NN&VH Nhật Bản, K.NN&VH Hàn Quốc, K.NN&VH Đức, K.NN&VH Nga, BM Ả rập, BM Tâm lý giáo dục, Trường THPTCNN, Trường THCSNN; Ban Chấp hành ULIS ALUMNI; đại diện sinh viên năm cuối của Trường và khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về hệ thống wifi tập trung tại giảng đường. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thái Bình, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL) và khách mời.
THỨ BẢY, 26/3/2022 
15:30, tại Trường THPT – THCS Hà Thành PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ tổng kết Chương trình thực tập nghiệp vụ Sư phạm tại Trường THPT – THCS Hà Thành. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CT HSSV.
CHỦ NHẬT, 27/3/2022 

                         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

14:00 – 15:00, ngày 25/3/2022, Zoom Meeting: Tập huấn giám khảo hỏi thi nói Kỳ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên ĐHQGHN. Thành phần tham dự: cán bộ theo quyết định của Hiệu trưởng.

Ngày 26/3/2022, tại nhà A2, C2 (Trường ĐHNN): Tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên ĐHQGHN. Thành phần tham dự: cán bộ theo quyết định của Hiệu trưởng.