TUẦN 39 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 07.5.2018 ĐẾN NGÀY 13.5.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 39 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 07.5.2018 ĐẾN NGÀY 13.5.2018

THỨ HAI, 07.5.2018

 • 8h00-9h30 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 9h30 -11h30 tại HT tầng 2, Sunwah: Khai giảng Khóa 1 Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Đức với Trường ĐH Leipzig (CHLB Đức).

Thành phần: Hiệu trưởng, Khoa Sau đại học, Khoa NN&VH Đức, Trưởng các đơn vị, đại biểu, khách mời và học viên.

 • 9h30 -10h30 tại phòng 208, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
 • 10h30 -11h30 tại phòng 208, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT – TT&HL.
 • 14h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Tham dự cuộc họp về công tác kế hoạch tài chính của ĐHQGHN năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng, Trưởng phòng KHTC.

 • 14h00 -15h30 tại phòng 301, A1: Họp về công tác quản lý trang thiết bị trong Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng Quản trị, ông Lê Văn Tuyển (Phó Trưởng Phòng KHTC), ông Nguyễn Tử Huy (Phó Trưởng phòng QT), bà Vương Thảo Nhung (P.KHTC), bà Nguyễn Thanh Nga (P.QT).

 • 14h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Tham dự cuộc họp về công tác kế hoạch tài chính của ĐHQGHN năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng, Trưởng phòng KHTC.

 • 14h00 tại phòng 409, A1: Tiếp chuyên gia Ả Rập Xê Út sang thăm và bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên Bộ môn NN&VH Ả Rập.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng HTPT, Ban Chủ nhiệm và giảng viên Bộ môn NN&VH Ả Rập.

 • 14h00 tại HT tầng 5, B2: Tọa đàm: “Making It Work: Facing the Challenges of EMI in STEM Education” với TS. Diane Potts và TS Jenefer Philp, Đại học Lancaster.

Thành phần: Giảng viên Khoa Tiếng Anh, Khoa Sư phạm Tiếng Anh (đã đăng ký) và các giảng viên quan tâm.

 • 15h30 -17h00 tại phòng 301, A1: Họp về khai thác cơ sở vật chất trong Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng Quản trị, ông Nguyễn Tử Huy (Phó Trưởng phòng QT), ông Khoa Anh Việt (Giám đốc TT. CNTT.TT&HL), ông Trịnh Hải Tuấn (Phó Giám đốc TT. CNTT.TT&HL), ông Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).

THỨ BA, 08.5.2018

 • 8h00 – 10h00 tại phòng 207, A1: Họp về xây dựng hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 Trường ĐHNN.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng KHCN.

 • 10h00 – 11h30 tại phòng 301, A1: Họp chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018.

Thành phần: Thành viên HĐTS theo Quyết định số 2467/QĐ-ĐHNN ngày 07/12/2017 và 208/QĐ-ĐHNN ngày 02/1/2018 của Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản trị, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Giám đốc Trung tâm PTNL, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phó Bí thư Đoàn TN Trường).

 • 14h00 -15h30 tại phòng 208, A1: Hiệu trưởng làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN.
 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Hữu Khương, khóa 23, chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 714/QĐ-ĐHNN ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng.

THỨ , 09.5.2018

 • 10h00 -11h30 tại phòng 301, A1: Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo Quốc tế One Asia Convention Hanoi 2018.

Thành phần: Hiệu trưởng và Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 529/QĐ-ĐHNN ngày 28/02/2018.

 • 14h30 -15h30 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên cao học Khóa QH2014 & QH2015.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 810/QĐ-ĐHNN ngày 19/04/2018 của Hiệu trưởng.

THỨ NĂM, 10.5.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 696/QĐ-ĐHNN ngày 04/04/2018 của Hiệu trưởng.

 • 8h30 tại Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực: Tọa đàm về đổi mới chương trình đào tạo kỹ năng bổ trợ.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng Phòng Đào tạo.

 • 14h00 -16h30 tại phòng 301, A1: Họp về công tác kế hoạch tài chính Trường ĐHNN năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng, Phòng Kế hoạch Tài chính và khách mời.

THỨ SÁU, 11.5.2018

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU- Hiệu trưởng dự Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng TCCB (đầu mối) phối hợp với Khoa SPTA thực hiện công văn số 120/CV-ETEP về tổ chức Hội thảo- Tập huấn phát triển các CT BDTX, hạn nộp danh sách trước ngày 08/5/2018.
 1. Từ ngày 08/5-11/5/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.