TUẦN 35, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 35, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 21/2/2021 
7:45 – 8:30, tại P.410 (trực tuyến)PHT. Lâm Quang Đông dự khai mạc đánh giá trực tuyến các chương trình đào tạo của ĐHQGHN theo Tiêu chuẩn AUN-QA. Thành phần tham dự: lãnh đạo TT.ĐBCL, BCN Khoa NN&VH Nga.
9:00 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy. Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
15:00 – 16:30, tại Văn phòng K.SĐHPHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác tuyển sinh và đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và cán bộ K.SĐH.
16:00 – 17:00, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông dự họp Chi bộ P.KHCN-TT.CNTT-TT&HL-TT.ĐBCL. Thành phần tham dự: toàn thể Đảng viên Chi bộ bộ P.KHCN-TT.CNTT-TT&HL-TT.ĐBCL.
THỨ BA, 22/2/2021 
9:00 – 10:30, tại P.201, A1Hiệu trưởng dự họp Chi bộ Phòng HCTH – HTPT. Thành phần tham dự: đảng viên Chi bộ Phòng HCTH-HTPT.
9:00 – 10:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Phòng Quản trị – Trung tâm Phát triển Nguồn lực. Thành phần tham dự: toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng Quản trị – Trung tâm Phát triển Nguồn lực.
14:00 – 16:00, tại HT Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự Hội thảo “Định hướng xây dựng ngành đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. Thành phần tham dự: các ông: Nguyễn Hòa (HĐ KH&ĐT); Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT); Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.KHCN, P.TCCB, P.KHTC, P.HTPT, K.SĐH; đại diện BCN các khoa đào tạo; lãnh đạo và toàn thể cán bộ TT. NCGDNN, NN&QTH; Nhóm chuyên trách xây dựng Đề án mở ngành theo quyết định của Hiệu trưởng.
15:00 – 17:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Chương trình bàn thảo và kí kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn về việc nâng cao chất lượng và phát triển đủ số lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ các cấp phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).
THỨ TƯ, 23/2/2021 
8:30, tại P.203, ĐHQGHNPHT. Hà Lê Kim Anh dự họp về Quy định tạm thời thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Phú Chiến, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc xây dựng định mức kinh tế – kĩ thuật các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Phú Chiến, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPTCNN) ,Nguyễn Huyền Trang (Trường THCSNN).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp về việc triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán Hiệp hội châu Á – Thái Bình Dương” diễn ra ngày 15/10/2022. Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Trung Quốc, đại điện lãnh đạo các đơn vị: P.KHTC, P.KHCN, TT.CNTT-TT&HL, P.HTPT, P.QT.
14:30, tại Nam ĐịnhHiệu trưởng tham dự Đoàn công tác của ĐHQGHN làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định.
THỨ NĂM, 24/2/2021 
8:30 – 10:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.  Thành phần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy  viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN. 
10:30 – 12:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo Phòng Hành chính – Tổng hợp về rà soát văn bản quản lý điều hành tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Cao Văn Đông, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH).
14:00 – 15:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy năm 2022 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên Ban Chỉ huy Phòng cháy và chữa cháy theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNN ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng.
14:30, tại Hội trường Nguyễn Văn ĐạoBan Giám hiệu dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Thành phần tham dự: các đồng chí: Đảng ủy viên Trường, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, chủ nhiệm và các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy.
THỨ SÁU, 25/2/2021 
8:00 – 9:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác tổ chức thi kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPT CNN (ngày 27/02/2022). Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, TT. Khảo thí, TT.PTNL, TT. CNTT-TT&HL, P.QT, P.KHTC.
9:00 – 10:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác tổ chức thi kỳ thi thử vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ (ngày 06/3/2022) Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, Trường THCS Ngoại ngữ, TT. Khảo thí, TT.PTNL, TT. CNTT-TT&HL, P.QT, P.KHTC.
10:00 – 11:30, tại các giảng đườngPHT. Nguyễn Xuân Long họp với TT.CNTT-TT&HL về hệ thống wifi tập trung tại các giảng đường. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thái Bình, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL) và khách mời.
THỨ BẢY, 26/2/2021 
8:00 – 11:30, trực tuyếnPHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm “Tầm quan trọng của việc đọc sách nhanh trong quá trình phát triển bản thân”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Vũ Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Nhung (TT.CNTT-TT&HL), khách mời và các sinh viên đăng ký tham dự.
14:00 – 15:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi tập huấn công tác tổ chức thi cho Hội đồng thi thử vào lớp 10 Trường THPT CNN (ngày 27/02/2022). Thành phần tham dự: Trưởng điểm, Trưởng thư ký, Thư ký Hội đồng thi thử vào lớp 10 Trường THPT CNN (ngày 27/02/2022) theo quyết định của Hiệu trưởng.
15:00 – 16:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi tập huấn công tác tổ chức thi cho Hội đồng thi thử vào lớp 10 Trường THPT CNN (ngày 27/02/2022). Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi thử vào lớp 10 Trường THPT CNN (ngày 27/02/2022) theo quyết định của Hiệu trưởng.
20:00 – 21:00, trực tuyếnPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi hướng dẫn làm bài thi thử dành cho thí sinh tham dự kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPT CNN (ngày 27/02/2022). Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi thử vào lớp 10 Trường THPT CNN (ngày 27/02/2022) theo quyết định của Hiệu trưởng và toàn bộ các thí sinh đăng ký dự thi thử.
CHỦ NHẬT, 27/2/2021