TUẦN 32, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 32, NĂM HỌC 2020-2021

THỨ HAI, 01/02/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Phòng Đào tạo.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo.

14:00 – 15:30, tại Zoom Meeting

(ID sẽ được thông báo đến cá nhân tham dự)

PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị các workshop hội thảo UNC. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Đào Thị Diệu Linh, Tạ Nhật Ánh (BM.TL-GD), Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Phạm Bích Huệ, Ngô Thị Thu Giang, Trần Thị Bích Ngọc (KTA), Phùng Thị Kim Dung (K.SPTA), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Đỗ Tuấn Long (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT); Ban thư ký hội thảo UNC.

THỨ BA, 02/02/2021

 

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát hoạt động Văn phòng Ban chỉ đạo đề án FIRE; công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội FIRE DAY và Ngày hội việc làm ULIS Job fair 2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTHSSV, Văn phòng Ban chỉ đạo đề án FIRE.

THỨ TƯ, 03/02/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting (ID sẽ được thông báo đến cá nhân tham dự)

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 02/2021.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN; Trưởng các Phòng; Giám đốc các Trung tâm; Hiệu trưởng các Trường: THPT CNN, THCS Ngoại ngữ; Trưởng các Khoa: Sau đại học, ĐT&BDNN.

(Mời tất cả các đại biểu cuộc họp này tham dự họp về tuyển sinh ĐHCQ 2021 bên dưới.)

9:30 – 11:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting (ID sẽ được thông báo đến cá nhân tham dự)

Ban Giám hiệu họp Ban Truyền thông Tuyển sinh ĐHCQ2021.

Thành phần tham dự: thành viên Ban Truyền thông TS ĐHQC2021 theo Quyết định số 300/QĐ-ĐHNN ngày 20/1/2021 của Hiệu trưởng.

20:00 – 21:30, tại Zoom Meeting

Ban Giám hiệu gặp mặt và tập huấn Đại sứ ULIS 2021.

Thành phần tham dự: thành viên Ban Truyền thông TS ĐHQC2021 theo Quyết định số 300/QĐ-ĐHNN ngày 20/1/2021 của Hiệu trưởng; đại sứ ULIS 2021.

THỨ NĂM, 04/02/2021

 

8:00 – 17:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế.

THỨ SÁU, 05/02/2021

 

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổ Bảo vệ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thành phần tham dự: lãnh đạo Phòng HCTH, GĐ Trung tâm PTNL, lãnh đạo Phòng Quản trị, Tổ Bảo vệ và khách mời.