TUẦN 32, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 32, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020

THỨ HAI, 03/02/2020

 

8:00 – 9:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu gặp mặt bí thư Đảng ủy các thời kỳ.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Hiệu trưởng SV, Ban tổ chức và khách mời.

9:00 – 11:30, tại Studio, C5

Hiệu trưởng dự Chương trình tọa đàm “Đảng bộ Trường ĐHNN, ĐHQGHN – 65 năm xây dựng và phát triển”.

(Hoạt động hướng tới ĐHĐB Đảng bộ Trường ĐHNN, ĐHQGHN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025)

Thành phần tham dự: Ban tổ chức và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

15:30 – 17:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng họp về việc phối hợp hỗ trợ Hiệu trưởng sinh viên thực hiện chương trình hành động đã cam kết.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, TT.CNTT-TT&HL; Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT HĐ TVHTPT), Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL).

15:30 – 17:00, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long Làm việc nhóm thực hiện Đề tài quỹ Nafosted – Bộ KHCN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thị Thắng, Đào Thị Diệu Linh, Tạ Nhật Ánh (BM.TL-GDH) và khách mời.

THỨ BA, 04/02/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.HCTH, P.TTPC, P.ĐT, P.KHCN, P.KHTC, TT.ĐBCL.

9:00 – 11:00, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc lãnh đạo phòng Quản trị và các ca trưởng Tổ Bảo vệ.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Khương, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Xuân Hoàn (P.QT); Hoàng Thị Minh Nguyệt (Hiệu trưởng SV)

 

THỨ TƯ, 05/02/2020

 

9:00 – 11:00, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc lãnh đạo TTCNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: Các ông: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL); Hoàng Thị Minh Nguyệt (Hiệu trưởng SV).

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp ban biên tập kỷ yếu hội thảo quốc tế 2020.

Thành phần tham dự: Cán bộ và chuyên viên phòng KHCN; Thành viên ban biên tập kỷ yếu.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT CNN.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Phạm Văn Kim (P.QT); Ban Giám hiệu Trường THPT CNN.

THỨ NĂM, 06/02/2020

 

Cả ngày, tại P.208, A1

Hiệu trưởng tiếp cán bộ viên chức, người lao động.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế.

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban Truyền thông TS ĐH chính quy và khách mời.

9:00 – 10:00, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng TTPC.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương, Bùi Thị Lan (P.TTPC).

10:00 – 11:00, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm PTNL.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về mua sắm, sửa chữa thiết bị và cải tạo CSVC năm 2020.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Trọng Tuyến, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

THỨ SÁU, 07/02/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp Tiểu ban Nhân sự phục vụ ĐHĐB Đảng bộ Trường lần thứ XIX.Thành phần tham dự: Tiểu ban Nhân sự theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

 

  1. Toàn thể giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện việc điều chỉnh thời gian trở lại trường giảng dạy và học tập sau Tết Nguyên đán; các đơn vị trực thuộc bố trí giải quyết công việc theo Thông báo số 74/TB-ĐHNN ngày 31/01/2020 của Hiệu trưởng.