TUẦN 28, NĂM HỌC 2018–2019 Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 28, NĂM HỌC 2018–2019 Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

THỨ HAI, 18/02/2019  
8:00 – 10:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Tư vấn tâm lý học đường – Phòng CT&CT HSSV.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Quản trị; Trưởng Phòng CT&CTHSSV và toàn thể cán bộ Trung tâm.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc đóng gói các sản phẩm thuộc ĐANNQG năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ năm 2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng TVHT&PT); Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc (K.ĐT&BDNN); Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Thị Thu Hiền (TTKT) và các chuyên viên liên quan được mời.

15:00 – 16:30, tại P.401, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Hội Hữu nghị Viêt  Nam- Myanmar về việc hợp tác phát triển Trung tâm tiếng Việt tại ĐH Yagoon, Maymnar.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, Đại diện lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN, Bà Nguyễn Thị Vân Chi (BM.NN&VH CNĐNA), bà Chử Thị Bích (BM.NN&VHVN)

15:30 – 17:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc tổ chức thi thử (đợt 2) vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

 Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Phú Chiến, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN); Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền (Trung tâm KT); Phạm Văn Kim (P.QT); Nguyễn Văn Sơn (Trung tâm PTNL).

 

 

16:00 – 17:30, tại P.201, A1 Hiệu trưởng làm việc với TS. Diana Dudzik về chương trình bồi dưỡng giáo viên trực tuyến.

Thành phần tham dự: Các ông/bà:  Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HT&PT); Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc (K.ĐT&BDNN); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL); Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH) và khách mời.

THỨ BA, 19/02/2019  
8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng họp về xây dựng kế hoạch đào tạo khóa học CLC, nghiệm thu Website môn học, tổ chức workshop về quản trị theo OKRs và tổ chức hội thảo đăng ký lớp môn học.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thúy Lan, chuyên viên phòng Đào tạo và khách mời.

8:00 – 9:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai công việc với tổ Hội trường lớp học.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.QT; Tổ HTLH; Các nhóm trưởng.

9:30 – 11:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai công việc với tổ Thiết bị.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.QT; Tổ thiết bị.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng làm việc về tình hình dạy và học các học phần tiếng Anh cho sinh viên CLC QH2018.

Thành phần tham dự: Các ông/ bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); Vũ Thị Thanh Nhã (Khoa Tiếng Anh) và các giảng viên được mời.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng làm việc với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia về bồi dưỡng giáo viên.

Thành phần tham dự:  Lãnh đạo BQL ĐANNQG; Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT HĐTVHT&PT); Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc (K.ĐT&BDNN); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai công việc với tổ Bảo vệ.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.QT; Tổ Bảo vệ; Các ca trưởng

14:00 – 16:30, tại P.201, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia Nhật và nhóm GV khoa NN&VH Nhật Bản về CT tiếng Nhật THCS.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai công việc với Đại diện công ty làm nước sạch ICT.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.QT; Đại diện Công ty làm sạch ICT.

THỨ TƯ, 20/02/2019  
8:00 – 10:00, tại P.401, A1 Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy họp về thực tập khóa QH.2015, triển khai Quy chế 1955, thực tập ngoài nước và tổ chức đón các đoàn sinh viên quốc tế.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Huyền Trang (P.CT&CTHSSV); Bùi Đình Thắng, Mai Vân Hoa, Trần Thị Thùy Linh (P.HTPT); Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN) và các chuyên viên liên quan được mời.

10:00 – 10:30, tại P.711, A2 PHT. Ngô Minh Thủy tham dự và làm việc với đối tác về Chương trình Thực tập Nhật Bản tại Hiroshima, Nhật Bản.

Thành phần tham dự:  Đại diện đối tác; Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách thực tập Nhật Bản phòng CT&CTHSSV và sinh viên quan tâm.

10:30 – 11:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai cơ chế “một cửa” hỗ trợ sinh viên và học viên sau đại học Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.CT&CTHSSV; P. Đào tạo; P. Quản trị; TT.CNTT-TT&HL; K.ĐT&BDNN; K.SĐH và chuyên viên liên quan được mời.

THỨ NĂM, 21/02/2019  
8:00 – 10:00, tại P.401, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh đại học năm 2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Huyền Trang (P.CT&CTHSSV); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (Đoàn TN); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung, Nguyễn Thị Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL).

8:30 – 10:30, tại P.301, A1 Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Ngô Minh Thủy làm việc về  xây dựng Dự thảo Hướng dẫn đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ.

Thành phần tham dự:  Ban Tuyên huấn Đảng ủy; Ban Kiểm tra Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy.

(Ban tuyên huấn Đảng ủy chuẩn bị nội dung, Văn phòng ĐU phối hợp)

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long dự chương trình Giới thiệu phần mềm Tổ chức thi ETEST.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách Trung tâm

khảo thí, Trung tâm CNTT-TT&HL.

 

 

THỨ SÁU, 22/02/2019  
8:00 – 9:30, tại P.401, A1 Hiệu trưởng họp về việc khởi động Chương trình tự bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên viên các phòng chức năng và khoa đào tạo.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB); Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

10:00 – 10:30, tại P.201, A1 Hiệu trưởng dự lễ Khai trương Không gian Pháp tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng HTPT; Lãnh đạo phòng Quản trị; Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Pháp.

10:30 – 12:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Trường năm 2019 (Nhiệm vụ 5).

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn).

14:00, tại P.202, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự họp liên tịch Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ khu vực lối đi phía sau nhà A8 – ĐHNN.

Thành phần tham dự: TP.QT; Đại diện Khoa Y Dược; TT.GDTC&TT; Bệnh viện ĐHQGHN; Ban QLDA; Viện NC Kinh tế CS.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Ngày 22/02/2019, PHT. Ngô Minh Thủy dự Hội thảo của ĐH Tsukuba tại Tp. Hồ Chí Minh.