TUẦN 28 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 19.02.2018 ĐẾN NGÀY 24.02.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 28 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 19.02.2018 ĐẾN NGÀY 24.02.2018

THỨ Hai, 19.02.2018

 Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

THỨ Ba, 20.02.2018 

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

THỨ , 21.02.2018

  • 9h00 -9h15 tại phòng 410, A1: Tiếp đoàn Lãnh đạo ĐHQGHN chúc Tết Nhà trường.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

  • 9h1510h00 tại phòng 410, A1: Hội nghị cán bộ cốt cán đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Bí thư các chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hợp tác và Phát triển, Trưởng các đơn vị.

  • 10h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Các Phòng, Trung tâm, Khoa ĐT&BDNN, Khoa SĐH, Bộ môn TLGD, Bộ môn NN&VH Ả Rập, Bộ môn NN&VH Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất.

Thành phần: Toàn thể cán bộ các Phòng, Trung tâm, Khoa ĐT&BDNN, Khoa SĐH, Bộ môn TLGD, Bộ môn NN&VH Ả Rập, Bộ môn NN&VH Việt Nam.

Kính mời: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Ban Giám hiệu Trường THPT CNN, cán bộ văn phòng các Khoa tham dự.

THỨ NĂM, 22.02.2018

  • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
  • 8h30 -10h00 tại phòng 301, A1: Họp về điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường ĐHNN – ĐHQGHN ‘Mảng cơ cấu tổ chức và nhân sự’ đến năm 2035.

Thành phần: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng HCTH, Phòng KHCN, Phòng Đào tạo, Phòng HTPT, Phòng Quản trị, Phòng KHTC.

THỨ SÁU, 23.02.2018

  • 8h30 -10h00 tại phòng 410, A1: Họp Ban truyền thông Tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo Phòng Đào tạo, lãnh đạo CT&CTHSSV, lãnh đạo TT. CNTT-TT&HL và Ban truyền thông Tuyển sinh ĐH chính quy năm 2018 theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHNN ngày 22/01/2018. Mời Bí thư Đoàn TN và Chủ tịch Hội SV tham dự.