TUẦN 27, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 27, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020

THỨ HAI, 30/12/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng làm việc với nhóm xây dựng bài giảng ngoại ngữ 2 online (tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc).

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo và chuyên viên phụ trách; Đại diện lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL; Nhóm xây dựng bài giảng ngoại ngữ 2 online (tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc).

THỨ BA, 31/12/2019

 

8:00 – 11:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Khảo thí.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Trung tâm Khảo thí.

15:00 – 16:00, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Ngô Minh Thủy Lễ trao bằng Cử nhân hệ VLVH ngành tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.KHTC, P.TT-PC, P.CT&CTHSSV, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Trung Quốc, TT.ĐBCL, TT.CNTT-TT&HL; 156 tân cử nhân và khách mời.

THỨ TƯ, 01/01/2120

 

 

Nghỉ Tết dương lịch

THỨ NĂM, 02/01/2020

 

9:00 – 10:00, tại P.201, A1

Hiệu trưởng tiếp Phó Chủ tịch Tổ chức REI.

Thành phần tham dự: Các ông: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN).

17:00, tại ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của ĐHQGHN (Theo QĐ số 4242/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2019).

THỨ SÁU, 03/01/2020

 

9:00 – 10:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp nhóm xây dựng môn học mới.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Đào tạo, đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ sinh viên; nhóm giảng viên được mời.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trường THCS Ngoại ngữ về việc chuẩn bị sơ kết HKI năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Lân Trung (CT HĐTV HTPT); Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.KHTC, P.ĐT, P.TTPC, P.QT, P.HCTH.


THỨ BẢY, 04/01/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng dự Tập huấn tư duy lãnh đạo và phỏng vấn sinh viên Top 20 cuộc thi “10 ngày là Hiệu trưởng ULIS”.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT HĐTV HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV).


CHỦ NHẬT, 05/01/2020

 

8:00 – 11:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự Hội nghị đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2019.

Thành phần tham dự: Các đ/c Đảng ủy viên; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; Trưởng các đơn vị: P.HTPT, P.KHCN, P.HCTH, P.TTPC, TT.CNTT-TT&HL.

14:00 – 17:00, tại HT tầng 2 Sunwah

Hiệu trưởng dự buổi tổng kết Khóa 1 – Tập huấn Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo; Các cán bộ giảng viên ULIS tham dự Khóa 1.

 

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

Công ty Điện lực Cầu Giấy thông báo ngừng cung cấp điện (để thay định kỳ TI): Thời gian mất điện từ 8:30 đến 11:45 ngày 07/01/2020