TUẦN 26, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 26, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019

THỨ HAI, 23/12/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng HTPT.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng HTPT.

10:00 – 11:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với tổ bảo vệ phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng và 04 ca trưởng (P.QT).

13:30 – 15:30, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Hiệu trưởng dự chương trình Tọa đàm hướng nghiệp, trao học bổng và giao lưu với nghệ sỹ nổi tiếng.

Thành phần tham dự: Cán bộ P.CT&CTHSSV; Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ quan tâm; Đoàn TN, Hội SV; Các sinh viên được nhận học bổng và sinh viên quan tâm.

14:00, tại Trường THPT CNN

PHT. Nguyễn Xuân Long dự lễ ra quân thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu trường THPT CNN, bà Phan Quỳnh Hương (Tổ trưởng tổ NPTĐNH), các giáo viên phụ trách đội tuyển, 27 học sinh đội tuyển và đại diện PHHS.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Ngô Minh Thủy dự đại hội Chi bộ phòng Đào tạo.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV); Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN); Nguyễn Thị Hải Yến (VP Đảng ủy).

14:00 – 15:00, tại P.509, A1

PHT. Lâm Quang Đông dự khai giảng khóa học Tiếng Việt cho sinh viên Đại học Keimyung.

Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc.

THỨ BA, 24/12/2019

 

8:30, tại Hòa Lạc

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2019 của Trung tâm An ninh Quốc phòng ĐHQGHN.

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự đại hội chi bộ Phòng TCCB-KHTC-TT&PC.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim (P.QT); Nguyễn Văn Đoàn (P. CT&CTHSSV).

9:00 – 11:30, tại P.210, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia Quỹ giao lưu QT Nhật Bản.

14:00, tại Hòa Lạc

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2019 của Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự đại hội chi bộ Trung tâm Khảo thí.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH); Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thị Hải Yến (VP Đảng ủy).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp rà soát công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Đình Lượng, Ngô Tuấn Anh, Trần Xuân Hoàn (P.QT).

14:00 – 15:00, tại P.509, A1

PHT. Lâm Quang Đông tham dự khai giảng khóa học Tiếng Việt cho sinh viên Đại học Hongik.

Thành phần tham dự: Phòng HTPT, giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc và sinh viên đại học Hongik.

16:30 – 18:00, tại P.509, A1

Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Ngô Minh Thủy dự đại hội chi bộ Sinh viên.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV); Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN); Nguyễn Thị Hải Yến (VP Đảng ủy).

THỨ TƯ, 25/12/2109

 

8:00, tại NXB ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2019 của Nhà xuất bản ĐHQGHN.

10:30 – 12:00, tại P.406, A1

Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu giáo trình của Khoa NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2957 và 2958/QĐ-ĐHNN ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng.

10:00 – 11:00, tại P.509, A1

PHT. Ngô Minh Thủy dự Lễ trao học bổng KEB- Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: Phòng CTHSSV, giảng viên/sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc, khách mời.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

PHT. Lâm Quang Đông dự đại hội chi bộ Khoa NN&VH Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Các ông: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN); Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV).

14:00 – 16:00, tại P.410. A1

Hiệu trưởng dự họp triển khai xây dựng chuyên trang thông tin nội bộ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Thành viên Tổ công tác và Ban Thư ký Tổ công tác xây dựng chuyên trang thông tin nội bộ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX (theo Quyết định số 2721/QĐ-ĐHNN ngày 18/11/2019 của Hiệu trưởng).

THỨ NĂM, 26/12/2019

 

14:00 – 16:00, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy họp triển khai chương trình Ngày hội việc làm năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020 theo Quyết định số 2266/QĐ-ĐHNN ngày 12/9/2019.

16:30, tại P.509, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Ngô Minh Thủy dự Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và Chủ nhiệm các Câu lạc bộ.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng TCCB, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, TT. PTNL; Các ông/bà: Vũ Xuân Kiên, Ngô Tuấn Anh (P.Quản trị); Cán bộ phụ trách CTSV phòng CT&CTHSSV; Thường trực ĐTN – HSV và đại diện 28 CLB trong Trường.

THỨ SÁU, 27/12/2019

 

8:00 – 11:00, tại P.410. A1

Ban Giám hiệu dự họp Đảng ủy mở rộng góp ý cho báo cáo đánh giá Đảng bộ, báo cáo tập thể Ban Thường vụ, tập thể Ban Giám hiệu năm 2019; bình xét khen thưởng chi bộ và đảng viên năm 2019.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên; Các ông: Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN).

14:00 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở 03 khóa học trực tuyến bồi dưỡng giáo viên về triển khai giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông mới môn tiếng Anh cho giáo viên bậc Tiểu học, THCS, THPT.

Thành phần tham dự: Trưởng nhóm chuyên gia TS. Vũ Hải Hà (K.SPTA); Các thành viên hội đồng và khách mời.

14:00 – 17:00, tại P. 203, ĐHQGHN

PHT. Lâm Quang Đông dự “Hội nghị giao ban công tác Đảm bảo chất lượng”.

18:00, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy dự chương trình Lễ hội đón năm mới 2020 dành cho sinh viên CTĐT CLC.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo CTĐT CLC cấp Trường, đại diện Ban chỉ đạo cấp Khoa, VP CLC, khách mời và sinh viên CTĐT CLC.


THỨ BẢY, 28/12/2019

 

9:30 –  11:30, tại Trường CĐ Sư phạm Lạng Sơn

PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ trao bằng Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh hệ VLVH cho 34 sinh viên/giáo viên tỉnh Lạng Sơn.

Thành phần tham dự: Ông Lê Văn Tuyển (K.KHTC); Giáo vụ Khoa ĐT&BDNN và khách mời.

14:00, tại P.203 ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp Hội đồng ĐHQGHN lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

 

Từ ngày 25/12-29/12/2019, tại tỉnh Kom Tum: PHT. Nguyễn Xuân Long chỉ đạo công tác thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020.