TUẦN 25, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 25, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020

THỨ HAI, 14/12/2020

 

8:30 – 11:30, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu họp giao ban Qúy IV.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường ĐHNN, ĐHQGHN và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp triển khai Hội thảo quốc gia 2021 (UNC2021).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHCN.

16:00 – 17:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 15/12/2020

 

8:00 – 11:30, tại HT tầng 1 Sunwah

Ban Giám hiệu dự Tọa đàm “Phát triển công tác đào tạo và nghiên cứu Biên phiên dịch tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN”.

Thành phần tham dự: các ông Nguyễn Hòa (CT.HĐ ĐT&KH); lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Khoa SĐH, Trung tâm ĐBCL; Trưởng các khoa đào tạo; Bộ môn NN&VH Ả Rập, Bộ môn NN&VH CNNTA; toàn bộ giảng viên bộ môn Dịch các đơn vị đào tạo.

8:00, tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp bồi dưỡng cấp vụ và tương đương.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh tiếp và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Kuwait (ông Ngô Toàn Thắng).

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, Phòng HTPT; lãnh đạo Bộ môn NN&VH Ả Rập.

THỨ TƯ, 16/12/2020

 

8:00, tại P.901, ĐHQGHN

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị “Tổng kết công tác tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2020 và phương hướng tuyển sinh năm 2021” của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo Công văn số 1559/ĐHNN-ĐT ngày 11/12/2020 của Hiệu trưởng.

8:00, tại ĐHQGHN

 

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp bồi dưỡng cấp vụ và tương đương.

13:30 – 16:30, tại Homies B2

PHT. Hà Lê Kim Anh dự tổng kết học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp” học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: bà Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT); các giảng viên dạy môn TDSTKN học kỳ 1 năm học 2020-2021 và khách mời.

14:00 – 15:00, tại P.901, ĐHQGHN

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc ĐHQGHN giai đoạn 2021-2026.

15:00 – 15:30, tại P.901, ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng ĐHQGHN.

THỨ NĂM, 17/12/2020

 

8:00 – 8:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.

8:30 – 11:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên; Chủ tịch CĐ và Bí thư ĐTN Trường.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai công tác tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng KHTC, Trung tâm Khảo thí; BGH Trường THPT CNN; các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Mai Phương (ĐTN), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Minh (P.QT) và khách mời.

15:30 – 17:00, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với cán bộ tham gia tổ chức thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020.

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo quyết định số 2252/QĐ-ĐHNN ngày 7/12/2020 của Hiệu trưởng, đại diện BGH Trường THPT CNN.

THỨ SÁU, 18/12/2020

 

8:30, tại Nhà khách Ba Vì

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị giao ban công tác TCCB năm 2020 của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo P.TCCB.

9:00, tại Quận Cầu Giấy

PHT. Nguyễn Xuân Long chúc mừng Ban chỉ huy quân  sự quận Cầu Giấy nhân dịp thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thành phần tham dự: các ông: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐTVHT&PT), Phạm Đình Lượng (P.QT).

10:00, tại Học viện Khoa học Quân sự

PHT. Nguyễn Xuân Long chúc mừng Học viện Khoa học Quân sự nhân dịp thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thành phần tham dự: các ông: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐTVHT&PT), Phạm Đình Lượng (P.QT).

11:00, tại Tổng công ty 319

PHT. Nguyễn Xuân Long chúc mừng Tổng công ty 319 nhân dịp thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thành phần tham dự: các ông: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐTVHT&PT), Phạm Đình Lượng (P.QT).

THỨ BẢY, 19/12/2020

 

Cả ngày, tại Quảng Ninh

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị giao ban hai Đại học Quốc gia.

CHỦ NHẬT, 20/12/2020

 

Cả ngày, tại Quảng Ninh

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị giao ban hai Đại học Quốc gia.

 

THÔNG BÁO-NHẮC VIỆC

  1. HTPT (đầu mối) phối hợp với khoa ĐT&BDNN thực hiện công văn số 3718/ĐHQGHN-HTPT ngày 03 tháng 12 năm 2020 về triển khai hợp tác giữa ĐHQGHN và tỉnh Hòa Bình, hạn nộp Đề xuất nhiệm vụ hợp tác với tỉnh Hòa Bình trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.
  2. Trung tâm khảo thí (đầu mối) phối hợp với P.HTPT, khoa Trung, khoa Nhật thực hiện công văn số 5274/BGDĐT-QLCL ngày 4 tháng 12 năm 2020 về báo cáo hoạt động tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, hạn nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.
  3. ĐBCL thực hiện công văn số 3724/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 4 tháng 12 năm 2020 về việc thu thập dữ liệu xếp hạng QS và THE 2022, hạn gửi dữ liệu trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.
  4. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 3677/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 01 tháng 12 năm 2020 về chương trình học bổng Vingroup năm học 2020-2021, hạn nộp danh sách và hồ sơ xét chọn sinh viên trước ngày 16 tháng 12 năm 2020.
  5. Đào tạo (đầu mối) phối hợp với Khoa ĐT&BDNN, SĐH, P.KHTC thực hiện công văn số 3719/ĐHQGHN-ĐT ngày 03 tháng 12 năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2020 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021, hạn nộp báo cáo trước ngày 19 tháng 12 năm 2020.
  6. Thứ Tư, ngày 16/12/2020, 14:00 – 15:30, tại Homies A2: Lễ trao học bổng Ngân hàng Nonghyup. Thành phần tham dự: đại diện Phòng CT&CTHSSV; cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa NN&VH Hàn Quốc.