TUẦN 22, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 22, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

THỨ HAI, 25/11/2019

 

8:00 – 9:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:00 – 10:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

10:00 – 10:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông tiếp đoàn giảng viên và sinh viên Trường Đại học Srinakharin, Thái Lan.

Thành phần tham dự: Phó hiệu trưởng (PGS. Prit Supasetsiri), 05 giảng viên và 12 sinh viên trường ĐH Srinakharin, Thái Lan; Lãnh đạo Phòng Hợp tác Phát triển và Bộ môn NN&VH Đông Nam Á.

10:30 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban chi ủy chi bộ Phòng Quản trị – TT.PTNL về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Hải Yến (VP Đảng ủy).

14:00 – 15:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.

15:00 – 16:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp triển khai xây dựng chuyên trang thông tin nội bộ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Thành viên Tổ công tác và Ban Thư ký Tổ công tác xây dựng chuyên trang thông tin nội bộ của Trường ĐHNN-ĐHQGHN phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX (theo Quyết định số 2721/QĐ-ĐHNN ngày 18/11/2019 của Hiệu trưởng).

THỨ BA, 26/11/2019

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo tổng kết chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013-2018 và định hướng giai đoạn 2019-2025.

Thành phần tham dự: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA).

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự buổi giới thiệu hệ thống kiểm tra đánh giá ETest của công ty Công ty Tinh Vân.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL).

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp về kế hoạch triển khai mở rộng hệ thống mạng, đường truyền.

Thành phần tham dự: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Phạm Văn Kim (P.QT); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL)

15:00 – 17:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng tham dự họp Ban quản lý dự án AKS Core.

Thành phần tham dự: Trưởng Phòng KHTC; Ban quản lý dự án AKS Core và khách mời.

THỨ TƯ, 27/11/2019

 

8:00, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự cuộc họp thông báo Báo cáo kết luận Kiểm toán Nhà nước năm 2019.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách kiểm toán Phòng Kế hoạch Tài chính.

8:30 – 17:15, tại HTVũ Đình Liên

PHT. Lâm Quang Đông tham dự hội thảo Quốc tế dự án AKS Core.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa NN&VH Hàn Quốc và khách mời.

10:00 – 12:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu tham dự họp Đảng ủy.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

14:00 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng làm việc với Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng TCCB.

15:00 – 16:30, tại P.301, A1

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Lễ kết nạp Đảng viên và họp chi bộ P.HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HCTH-HTPT và khách mời.

THỨ NĂM, 28/11/2019

 

8:30 – 11:30, tại HTVũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự đại hội chi bộ Phòng Quản trị-TT.Phát triển nguồn lực, nhiệm kỳ 2020-2020.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị; Toàn thể Đảng viên chi bộ và khách mời.

14:00 – 17:00, tại HT

Vũ Đình Liên

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự tập huấn kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật ngày 01/12/2019 (đợt 2).

Thành phần tham dự:  Các thành viên theo quyết định số 2742/QĐ-ĐHNN ngày 22/11/2019 do hiệu trưởng ban hành; Các trưởng điểm, thư ký tại các điểm thi.

THỨ SÁU, 29/11/2019

 

8:00 – 11:30, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn giáo viên chủ nhiệm các lớp CTĐT CLC theo Thông tư 23 năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; Văn phòng CLC; Ban chỉ đạo CTĐT CLC cấp khoa, giáo vụ các khoa có CTĐT CLC; Giáo viên chủ nhiệm các lớp CLC TT23.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 

  1. Ngày 26/11/2019, 7:45 – 10:15, tại P.509, A1: Sát hạch năng lực Tiếng Anh của chuyên viên và tương đương, các kỹ năng Nghe-Đọc-Viết. Thành phần tham dự: Tiểu ban Coi sát hạch, 53 chuyên viên và tương đương.
  2. Ngày 26/11/2019, 13:30 – 16:00, tại các phòng họp A1: Sát hạch năng lực Tiếng Anh của chuyên viên và tương đương, kỹ năng Diễn đạt Nói. Thành phần tham dự: Tiểu ban Coi sát hạch, 53 chuyên viên và tương đương.
  3. Ngày 29/11/2019, 13:30 – 16:00, tại P.509, A1: Sát hạch năng lực Tin học văn phòng của chuyên viên và tương đương, kỹ năng Diễn đạt Nói. Thành phần tham dự: Tiểu ban Coi sát hạch, Tiểu ban Kỹ thuật, 88 chuyên viên và tương đương.
  4. Ngày 30/11/2019 (cả ngày): Toàn thể cán bộ giáo viên, CNV Trường THCS Ngoại ngữ tham gia Ngày hội kết nối – UMS Team Building Day 2019.
  5. Ngày 01/12/2019, tại các điểm thi theo Quyết định số 2742/QĐ-ĐHNN ngày 22/11/2019 của Hiệu trưởng. Thành phần tham dự: Toàn bộ Ban chỉ đạo, Trưởng điểm, Trưởng thư ký, Thư ký (6:15 có mặt tại điểm thi) và cán bộ coi thi (7:00 có mặt tại điểm thi).