TUẦN 20, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 20, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 08/11/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

9:30 – 11:00, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu làm việc với Phòng HTPT. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Bùi Đình Thắng (K.NN&VH Nhật Bản). 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng về Báo cáo tự đánh giá Trường theo góp ý của Viện ĐBCL, ĐHQGHN và kế hoạch triển khai xây dựng báo cáo tự đánh giá các CTĐT bậc đại học, sau đại học và Trường THPT CNN. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ TT.ĐBCL. 

14:00 – 15:30, tại P.410 và Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học. 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban Thanh lý tài sản năm 2021. 

Thành phần tham dựthành viên theo Quyết định số 1686/QĐ-ĐHNN ngày 02/11/2021 của Hiệu trưởng.  

15:30 – 17:00, Zoom Meeting 

PHT. Lâm Quang Đông dự họp Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL. 

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL. 

THỨ BA, 09/11/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc điều chỉnh các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ và Sư phạm  tiếng Anh. 

Thành phần tham dựTrưởng các đơn vị: K.ĐT&BDNN, K.SPTA, K.NN&VH CNNTA, P.KHTC; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT. 

10:00 – 11:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về chương trình đào tạo LKQT ngành Kinh tế  Tài chính. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL); Ban chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách K.ĐT&BDNN. 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL. 

Thành phần tham dự: các ông/bàKhoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL). 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Ban tổ chức và Trưởng các  tiểu ban tổ chức và phục vụ UNC2022. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT). 

THỨ TƯ, 10/11/2021 

 

8:00 – 11:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 11/2021. 

Thành phần tham dự 

  • Dự trực tiếp tại P.410: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng Khoa ĐT&BDNN, Trưởng Khoa SĐH. 
  • Dự trực tuyến: Hiệu trưởng các Trường: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THCS Ngoại ngữ; đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa đào tạo và Bộ môn NN&VH Ả Rập và khách mời. 

14:00 – 15:30, tại Trường Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao HN 

(Xe đón 13:20 tại sân A1) 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự lễ ký MOU với Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Phú Chiến (Trường THCS NN), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT. Khảo thí), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN). 

15:30 – 17:00, tại P.301, A1 

PHT. Lâm Quang Đông họp nhóm giảng viên lớp “Viết bài báo Quốc tế”.  

Thành phần tham dự: bà Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT) và các giảng viên trong nhóm theo quyết định của Hiệu trưởng. 

THỨ NĂM, 11/11/2021 

 

9:00 – 11:00, Zoom meeting 

Ban Giám hiệu dự Tập huấn “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các tính năng của phần mềm MS Outlook”.  

Thành phần tham dự: chuyên viên và tương đương khối phục vụ đào tạo (bắt buộc) và các giảng viên (quan tâm). 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai các khoá học và toạ đàm trong khuôn khổ Đề án ULIS CONNECT. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHT&PT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN); lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.HCTH. 

15:30 – 17:00, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Nhóm chuyên gia Chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Phú Chiến (Trường THCSNN), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Dương Anh Chiến (K.SPTA), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT). 

THỨ SÁU, 12/11/2021 

 

9:00 – 11:00, tại HT Sunwah và Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện King Sejong (Hà Nội 2). 

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các phòng/trung tâm trong toàn Trường, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc, Giám đốc các Học viện King Sejong, Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc, giảng viên và học viên Học viện King Sejong (Hà Nội 2). 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo P.QT và Tổ Xây dựng – Điện nước. 

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT). 

14:00 – 17:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu chương trình và các đề cương môn tiếng Đức và tiếng Nhật lớp 10-11-12 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN) và các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng. 

THỨ BẢY, 13/11/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 14/11/2021 

 

8:30 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện thuộc UNC2022 “Teaching English from home effectively”. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và cán bộ các đơn vị: P.KHCN, K.TA; Ban tổ chức UNC2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng; các cán bộ đăng ký tham gia tọa đàm và khách mời.