TUẦN 18, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 18, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

THỨ HAI, 10/12/2018  
8:30 – 10:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

Thành phần tham dự: Trưởng Phòng CT và CT HSSV, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Giám đốc, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và cộng tác viên.

10:00 – 11:00, tại P.201, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp tổng kết công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số   550/QĐ-ĐHNN, ngày 05/3/2018 của Hiệu trưởng.

11:00 – 12:00, tại P.201, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với Giám đốc tập đoàn giáo dục GES để tổ chức các khóa học trao đổi ngắn hạn tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN cho sinh viên Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hoa Ngọc Sơn (Khoa ĐT và BDNN), Nguyễn Huyền Trang (P. CT và CT HSSV), Bùi Đình Thắng (P. HTPT).

14:00, tại P.203, ĐHQGHN Hiệu trưởng dự tiếp đoàn Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (Liên bang Nga).

Thành phần tham dự: Bà Đinh Thị Thu Huyền (Trưởng Khoa NN và VH Nga).

14:30, tại Hội trường tầng 1, Sunwah PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2018.
15:00 – 17:00, tại P.410, A1 Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ khai trương Văn phòng đại diện Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (Liên bang Nga) tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa NN và VH Nga, lãnh đạo các Phòng: Hợp tác và Phát triển, Quản trị, Hành chính Tổng hợp, Kế hoạch Tài chính, Quản trị, Công tác CT và HSSV, Trung tâm NCGDNN, NN và QTH, khách mời.
16:00 – 17:30, tại P.509, A1 PHT Lâm Quang Đông dự lễ Bế giảng và trao chứng chỉ hoàn thành khóa Bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho cán bộ an ninh cảnh sát nước ngoài.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Phòng: Hợp tác và Phát triển, Hành chính Tổng hợp, Kế hoạch Tài chính, Quản trị, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT và HL; Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ, giảng viên tham gia giảng dạy; Cục Đối ngoại – Bộ Công an và toàn thể học viên.

THỨ BA, 11/12/2018  
8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng họp về triển khai thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần tham dự: Trưởng các Khoa: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ và Văn hóa CNNTA, tiếng Anh, Khoa ĐT và BDNN; lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Quản trị, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Thanh tra và Pháp chế, Trung tâm CNTT-TT và HL; toàn thể cán bộ Trung tâm Khảo thí.

8:30, tại P.203, ĐHQGHN PHT Lâm Quang Đông họp rà soát và phân công chuẩn bị đánh giá AUN-QA tháng 12/2018.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp tổng kết công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Anh văn.

Thành phần tham dự: Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số   335/QĐ-ĐHNN, ngày 19/1/2018 của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:00, tại P.301, A1 PHT Lâm Quang Đông họp kiểm điểm đảng viên tại Chi bộ Phòng KHCN-Trung tâm CNTT-TT và Học liệu.

Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên Chi bộ P. KHCN – Trung tâm CNTT-TT và Học liệu.

15:00 – 16:30, tại P.410, A1 PHT Lâm Quang Đông họp rà soát công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài theo chuẩn AUN.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trưởng Khoa NN và VH Đức; đại diện lãnh đạo các Phòng: CT và CT HSSV, Quản trị, Kế hoạch Tài chính, Hợp tác và Phát triển; Giám đốc Trung tâm CNTT-TT và HL; đại diện Trung tâm Thông tin thư viện ĐHQGHN.

THỨ TƯ, 12/12/2018  
8:00 – 11:00, tại HT tầng 2, Sunwah Ban Giám hiệu dự Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2018.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các đơn vị.

THỨ NĂM, 13/12/2018  
8:00 – 10:00, tại P.203, Nhà điều hành ĐHQGHN Hiệu trưởng dự Hội đồng thẩm định CTĐT chất lượng cao Ngôn ngữ Anh.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 4146/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/12/2018 của Giám đốc ĐHQGHN.

10:00 – 12:00, tại P.203, Nhà điều hành ĐHQGHN Hiệu trưởng dự Hội đồng thẩm định CTĐT chất lượng cao Ngôn Ngôn ngữ Pháp.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 4120/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/12/2018 của Giám đốc ĐHQGHN.

THỨ SÁU, 14/12/2018  
8:30 – 10:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng dự họp kiểm điểm đảng viên tại Chi bộ Phòng HCTH- HTPT.

Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên Chi bộ P. HCTH – HTPT.

9:00 – 10:30, tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác lắp đặt cống thoát nước tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ông Phạm Văn Kim (Trưởng P. Quản trị), ông Chu Mạnh Hùng (Chuyên viên P. Quản trị), đại diện Ban quản lý các dự án, đại diện nhà thầu.

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện công văn số 3977/ĐHQGHN-TCCB ngày 20/11/2018 về nghiên cứu tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh GS, PGS và rà soát đội ngũ cán bộ khoa học tiệm cận chức danh theo quy định mới, hạn xây dựng kế hoạch phát triển báo cáo ĐHQGHN trước ngày 15/12/2018.
  2. 17:30 – 19:00, ngày thứ Ba (11/12/2018), tại Hội trường Vũ Đình Liên; 17:30 – 19:00, ngày thứ Tư (12/12/2018), tại Hội trường Vũ Đình Liên; 17:30 – 19:00, ngày thứ Sáu (14/12/2018), tại Hội trường Vũ Đình Liên, 9:00 – 11:00 và 14:00 – 16:00 ngày thứ Bảy (15/12/20218) tại Hội trường Vũ Đình Liên; 9:00 – 11:00 và 14:00 – 16:00 ngày Chủ nhật (16/12/2018) tại Hội trường Vũ Đình Liên: Hiệu trưởng gặp mặt sinh viên QH.2016 trao đổi về Đề án “Đổi mới công thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên” (Đề án Học tập qua trải nghiệm). Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: các Khoa đào tạo, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các Phòng: Đào tạo, Chính trị và CT HSSV.

(Lưu ý: Các đại biểu bố trí thời gian tham dự 1/10 buổi gặp mặt của Hiệu trưởng với sinh viên).

  1. 14:00, thứ Tư, ngày 12/12/2018, tại Phòng 101-A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở chấm luận án tiến sĩ của NCS. Hoàng Thị Bích, Khóa 22, chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Pháp. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo quyết định số 2316/QĐ-ĐHNN ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng, giảng viên, NCS, HVCH và cán bộ quan tâm.
  2. Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 25/1/2019, Phòng Kế hoạch Tài chính và Phòng Quản trị sẽ triển khai dán tem tài sản trong toàn Trường.
  3. Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 13/12/2018, PHT Nguyễn Xuân Long học lớp cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  4. Các Chi bộ trong Trường hoàn thành việc kiểm điểm và đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên năm 2018 trước ngày 14/12/2018.