TUẦN 18 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 11.12.2017 ĐẾN NGÀY 17.12.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 18 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 11.12.2017 ĐẾN NGÀY 17.12.2017

THỨ HAI, 11.12.2017

 • 8h00-9h00 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng.
 • 8h30 – 9h30 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng gặp mặt lãnh đạo Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu và cán bộ Tổ Văn phòng của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (mời Trưởng phòng TCCB tham dự).
 • 9h00-10h00 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng HTPT.
 • 10h00-11h30 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h00 – 15h30 tại phòng 208, A1: Tiếp và làm việc với Trường Đại học California, Mỹ.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, bà Vũ Thị Thanh Nhã (Trưởng Khoa TA).

THỨ BA, 12.12.2017

 • 8h009h00 tại phòng 208, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
 • 8h30 – 10h30 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng HTPT về công tác hợp tác phát triển.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, toàn thể lãnh đạo và chuyên viên Phòng HTPT.

 • 9h0010h00 tại phòng 208, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.
 • 10h30 -11h30 tại phòng 410, A1: Gặp mặt ứng viên trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng VCNN 2017 theo hình thức thi tuyển và 02 viên chức trúng tuyển theo hình thức xét tuyển đặc cách đợt 1 năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo phòng TCCB, chuyên viên phụ trách tuyển dụng của phòng TCCB, 28 ứng viên trúng tuyển theo hình thức thi tuyển và 02 viên chức trúng tuyển theo hình thức xét tuyển đặc cách đợt 1 năm 2017.

 • 10h30 – 11h00 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng CT&CTHSSV về tổ chức ngày Hội việc làm 2018.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV và chuyên viên phụ trách.

 THỨ TƯ, 13.12.2017 

 • 8h00-11h00 tại HT tầng 2, Sunwah: Hội nghị giao ban công tác quý IV/2017.
  Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Trưởng các đơn vị trong toàn Trường.
 • 10h30 – 11h15 tại phòng 410, A1: Làm việc với Hiệp hội các trường tư thục Nhật Bản về việc trao đổi hợp tác Trường ĐHNN và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, bà Mai Vân Hoa (P.HTPT), bà Nguyễn Huyền Trang (P.CT&CTHSSV), ông Nguyễn Việt Hùng (P. ĐT),  bà Trần Kiều Huế (Khoa NN&VH Nhật Bản), bà Lại Thị Phương Thảo  (Trường THPT CNN) (11h15- 12h00 tại Trường PTCNN: BGH Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tiếp đoàn).

 • 14h00 – 15h00 tại phòng 201, A1: Làm việc với Trường Đại học Korea Sejong Campus, Hàn Quốc về việc ký kết hợp tác giữa hai Trường.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc (Khoa NN&VH Hàn Quốc cử phiên dịch).

 • 15h00 – 16h00 tại phòng 201, A1: Làm việc với Trường Đại học trực tuyến Hàn Quốc về việc hỗ trợ giảng dạy các môn học trực tuyến.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc (Khoa NN&VH Hàn Quốc cử phiên dịch).

THỨ NĂM, 14.12.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 14h00 – 16h00 tại phòng 301, A1: Họp chuẩn bị tổ chức Ngày hội việc làm năm 2018.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Trưởng các đơn vị đào tạo: Khoa SPTA, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Pháp, Bộ môn NN&VH Ả Rập; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản trị, Phòng KHTC, Phòng HTPT, Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN, Đoàn TN Trường, Hội SV Trường.

THỨ SÁU,15.12.2017

 • 10h30 tại phòng 201, A1: Làm việc với Công ty LG Display Hải Phòng.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trưởng phòng HTPT, Trưởng phòng CT& CTHSSV, Trưởng khoa và giáo viên phụ trách HTPT của Khoa NN&VH Hàn Quốc.

 • 10h30 – 11h00 tại phòng 410, A1: Hướng dẫn viên chức, người lao động dự kiến sẽ nghỉ hưu năm 2018 hoàn thiện hồ sơ.

Thành phần: Phòng Tổ chức Cán bộ, viên chức và người lao động dự kiến sẽ nghỉ hưu năm 2018 (có giấy mời).

 • 11h00 – 11h45 tại phòng 410, A1: Gặp mặt giữa lãnh đạo Nhà trường và viên chức, người lao động dự kiến sẽ nghỉ hưu năm 2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Chử Thị Bích (BM.NN&VHVN), Đinh Thị Thu Huyền (K.Nga), Đào Thị Nga My (K.Nhật), Đinh Hồng Vân (K.Pháp), Vũ Văn Hải (P.CTHSSV), Phạm Văn Kim (P.QT); viên chức và người lao động dự kiến sẽ nghỉ hưu năm 2018 (có giấy mời).

 • 13h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thành phần: Các đại biểu có giấy triệu tập.

THỨ BẢY,16.12.2017

 • 7h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Đại hội Đại biểu Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thành phần: BTĐU- Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, các đại biểu có giấy triệu tập.

 • 9h tại HT Vũ Đình Liên: Lễ trao bằng Cử nhân hệ VLVH

Thành phần: Ban Đào tạo-ĐHQGHN, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị liên quan, khoa ĐTBDNN, các giáo vụ quản lý lớp và học viên.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • TT. ĐBCL thực hiện CV số4681/ĐHQGHN-ĐBCL về việc báo cáo kết quả đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan, hạn nộp báo cáo lấy ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động trước ngày 12/12/2017; thực hiện CV số 4656/ĐHQGHN-ĐBCL về việc báo cáo kết quả cải tiến chất lượng các CTĐT đã được KĐCL theo tiêu chuẩn AUN-QA, hạn trước ngày 13/12/2017.