TUẦN 16, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 16, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

THỨ HAI, 14/10/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 10:30, tại P.201, A1

PHT. Lâm Quang Đông rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế về Khảo thí.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo: Trung tâm Khảo thí, P. KHCN, Trưởng Phòng Quản trị, Trưởng Phòng HCTH, Giám đốc Trung tâm PTNL, ông Vũ Xuân Kiên, Ngô Tuấn Anh (P. Quản trị).

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm NCGDNN, NN và QTH về triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Đỗ Hoàng Ngân, Dương Anh Chiến (P. KHCN), toàn thể cán bộ Trung tâm NCGDNN, NN và QTH.

Kính mời: GS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT), PGS. Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HT và PT) tham dự.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban chủ nhiệm Khoa ĐT và BDNN về rà soát tiến độ các hạng mục công việc thuộc Đề án NNQG năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa ĐT và BDNN, Trưởng phòng KHTC và Ban Giám sát thực hiện các nhiệm vụ của Đề án NNQG năm 2019 (theo Quyết định số 1288/QĐ-ĐHNN ngày 03/6/2019 của Hiệu trưởng).

THỨ BA, 15/10/2019

 

8:30 – 12:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng dự Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về định dạng 03 đề thi Đánh giá năng lực tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn bậc 3-5.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Trung tâm Khảo thí, Ban chủ nhiệm các Khoa: NN và VH Trung Quốc, NN và VH Nhật Bản, NN và VH Hàn Quốc, các chuyên gia và giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Lâm Quang Đông họp Tiểu ban Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Theo Quyết định số 50-QĐ/ĐU ngày 28/8/2019 của Đảng ủy Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Phú Chiến (Hiệu trưởng), Nguyễn Huyền Trang (Phó Hiệu trưởng), Ngô Bích Đào (Tổng phụ trách).

THỨ TƯ, 16/10/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự Lễ kết nạp Đảng viên và họp Chi bộ P. HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên Chi bộ P. HCTH-HTPT và khách mời.

8:00 – 10:00, tại HT tầng 1, Sunwah

PHT. Ngô Minh Thủy dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2019.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa đào tạo có sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2019.

8:00 – 17:30, tại Phòng Hội thảo Khoa NN và VH Pháp

PHT. Lâm Quang Đông dự các phiên trình bày trong khuôn khổ  Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ Châu Á.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Trung tâm Khảo thí, các chuyên gia nước ngoài, đại biểu đăng ký tham gia Hội thảo.

  10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp lên kế hoạch triển khai Chương trình Đại sứ ULIS năm 2020.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung (Hội đồng TV HTPT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN), Đặng Huyền Thư (Hội Sinh viên), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT và CT HSSV) và các đại sứ ULIS 2019 tiêu biểu.

THỨ NĂM, 17/10/2019

 

8:00, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự khai mạc Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ Châu Á.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. HCTH, P.KHTC, P.HTPT, P.KHCN, P.ĐT, Khoa SĐH, Khoa NN và VH CNNTA, Khoa SPTA; lãnh đạo Trung tâm Khảo thí; lãnh đạo BQL Đề án NNQG; lãnh đạo Cục QLCL, Bộ GD và ĐT; đại diện lãnh đạo ĐHQGHN; các chuyên gia nước ngoài và đại biểu tham gia Hội thảo.

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tiểu ban Phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Theo Quyết định số 51-QĐ/ĐU ngày 28/8/2019 của Đảng ủy Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

9:00 – 11:00, tại P.509, A1

Hiệu trưởng dự tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng (đợt 2/2019) tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng TCCB, lãnh đạo TT.ĐBCL và các chuyên viên tham gia lớp bồi dưỡng về ĐBCL đợt 2 theo Quyết định số 2409/QĐ-ĐHNN ngày 04/10/2019 của Hiệu trưởng.

THỨ SÁU, 18/10/2019

 

8:00, P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp Hội đồng ĐHQGHN.

9:00 – 11:00, tại P.509, A1

PHT. Lâm Quang Đông dự tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng (đợt 2/2019) tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng TCCB, lãnh đạo TT.ĐBCL và các chuyên viên tham gia lớp bồi dưỡng về ĐBCL (đợt 2) theo Quyết định số 2409/QĐ-ĐHNN ngày 04/10/2019 của Hiệu trưởng.
10:30 – 11:00, tại P. 201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy tiếp đại diện Đại học Quốc gia Lào.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Dương Anh Chiến (P.KHCN), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TTKT), Nguyễn Vân Chi và giáo viên Bộ môn NN & VH Đông Nam Á.

11:20 – 12:00, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy tiếp đại diện Trung tâm Khảo thí LTTC – Đài Loan.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TTKT), Phạm Minh Tiến (K. NN và VH Trung Quốc), Dương Anh Chiến (P.KHCN).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Dương Quỳnh Hoa (Trưởng P. TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn Trường).

15:00 – 16:00, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy dự Lễ ký thỏa thuận hợp tác về việc triển khai các hoạt động học tập, thực tập trải nghiệm tại nước ngoài cho sinh viên Khoa Sư phạm tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Phòng: Hợp tác và Phát triển, Chính trị và CT HSSV, Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm tiếng Anh, ông Ngô Việt Tuấn (P.ĐT) và khách mời.

16:00, P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh họp liên tịch Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

17:00, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Lâm Quang Đông dự Bế mạc Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 của Hiệp Hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á.

 Thành phần tham dự: Trung tâm Khảo thí; lãnh đạo Ban QL Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT, các chuyên gia nước ngoài, đại biểu tham gia Hội thảo.

THỨ BẢY, 19/10/2019  
8:00, tại HT Sunwah PHT. Lâm Quang Đông dự khai mạc Hội thảo Diễn đàn quốc tế lần thứ 21 về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở Châu Á.Thành phần tham dự: Lãnh đạo Trung tâm Khảo thí, các chuyên gia nước ngoài và đại biểu tham dự Hội thảo.
CHỦ NHẬT, 20/10/2019  
11:20, tại HT tầng 2 Sunwah PHT. Lâm Quang Đông dự Bế mạc Hội thảo Diễn đàn quốc tế lần thứ 21 về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở Châu Á. Thành phần tham dự: Trung tâm Khảo thí, các chuyên gia nước ngoài, đại biểu tham gia Hội thảo.

 

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. 8:30 – 10:00, Thứ Ba (15/10/2019): Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng Khoa Sau đại học. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ, toàn thể viên chức, người lao động Khoa Sau đại học.