TUẦN 15, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 7/10/2019 đến ngày 13/10/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 15, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 7/10/2019 đến ngày 13/10/2019

THỨ HAI, 7/10/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy họp về xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng việc làm cho sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV, ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp góp ý xây dựng môn học Công nghệ thông tin và truyền thông trong CTĐT.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, các giảng viên môn Tin học (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Huy Hoàng (K.SPTA), Dương Anh Chiến (P.KHCN), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL).

16:00 – 17:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo TT.ĐBCL về nội dung Khóa tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

THỨ BA, 8/10/2019

 

8:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp Tổ công tác của ĐHQGHN về đổi mới tuyển sinh đại học ở ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị kỳ thi ĐGNL tiếng Nhật đợt 2 năm 2019 (tháng 12/2019).

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo kỳ thi ĐGNL tiếng Nhật theo Quyết định của Hiệu trưởng; Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản và khách mời.

THỨ TƯ, 9/10/2019

 

 8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 10/2019.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư ĐTN; Trưởng các Phòng; Giám đốc các Trung tâm; Hiệu trưởng các Trường: THPT CNN, THCS Ngoại ngữ; Trưởng các Khoa: Sau đại học, ĐT&BDNN.

15:00 – 16:30, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy Làm việc với các doanh nghiệp tổ chức study tour cho sinh viên CLC theo TT23 của khoa Sư phạm Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Trưởng Phòng HTPT; Đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV; Ban chủ nhiệm khoa SPTA; Cán bộ phụ trách thuộc Văn phòng CLC theo TT23 và các đối tác.

16:00-17:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn về bồi dưỡng giáo viên.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo Chương trình hợp tác với địa phương; Các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.ĐT&BDNN); Lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.QT, TT.PTNL và khách mời.

THỨ NĂM, 10/10/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.509, A1

Hiệu trưởng tham dự tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng TCCB, lãnh đạo TT.ĐBCL và các chuyên viên tham gia lớp bồi dưỡng về ĐBCL (đợt 1) theo Quyết định số 2409/QĐ-ĐHNN ngày 04/10/2019 của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị và tổ xây dựng điện nước.
15:30 – 17:00, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị về việc trông giữ phương tiện giao thông.Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Xuân Hoàn, Vũ Xuân Kiên, Ngô Tuấn Anh, Đỗ Chí Thành (QT).
15:30 – 16:15, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Công ty Việt Nam Morisada về việc làm cho sinh viên.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, đại diện lãnh đạo Khoa NN&VH Nhật Bản, lãnh đạo Phòng HTPT, chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và khách mời.

Khoa NN&VH Nhật Bản cử 01 cán bộ phiên dịch.

THỨ SÁU, 11/10/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.509, A1

Hiệu trưởng tham dự tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng TCCB, lãnh đạo TT.ĐBCL và các chuyên viên tham gia lớp bồi dưỡng về ĐBCL (đợt 1) theo Quyết định số 2409/QĐ-ĐHNN ngày 04/10/2019 của Hiệu trưởng.
8:30 – 17:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo PHT. Lâm Quang Đông tham dự Ngày hội tiếng Hàn “Hangeulnal 2019”.Thành phần tham dự: Toàn bộ cán bộ, sinh viên khoa NN&VH Hàn Quốc và khách mời.

 

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 

  1. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 2990/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 25/9/2019 về việc thông báo chọn SV đăng ký tham gia chương trình AsTW 2019, hạn đề cử và nộp danh sách trước ngày 14/10/2019.
  2. TCCB thực hiện công văn số 924/AN ngày 24/9/2019 về rà soát các đối tượng diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, hạn nộp báo cáo trước ngày 15/10/2019.
  3. Khoa ĐT&BDNN thực hiện công văn số 4413/BGDĐT ngày 27/9/2019 về tham luận tại Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT, hạn nộp tham luận trước ngày 15/10/2019.
  4. 13:30 ngày 13/10/2019, tại HT Vũ Đình Liên: Tư vấn tuyển sinh “Trải nghiệm 1 ngày là sinh viên ngoại ngữ”. Thành phần tham dự: đại diện ĐTN-HSV, 07 đại sứ sinh viên tuyển sinh, 02 CLB Step-up và AC4U; đại diện lãnh đạo và 200 học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo (Nam Định).