TUẦN 14 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 14 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 03/10/2022 
8:30, tại Hòa LạcBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
9:00 – 9:30, tại P.201, A1PHT. Lâm Quang Đông tiếp Chủ tịch – CEO Tổ chức Trao đổi nguồn lực quốc tế (REI). Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, TT.KT; ông Chris Sayles (TT.KT).
15:30 – 17:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
THỨ BA, 04/10/2022 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai Chương trình khai giảng năm học 2022-2023 và Chào Ngoại ngữ năm 2022 cho sinh viên QH.2022. Thành phần tham dự: các ông bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Mai Phương (TT.ĐMST), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV).
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN và Hội nghị công tác đào tạo và học sinh sinh viên năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Vũ Văn Hải, Khoa Anh Việt, Phạm Đình Lượng (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1Hiệu trưởng họp kiểm tra tiến độ xây dựng kế hoạch Quản trị rủi ro ở các đơn vị. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.KHTC, TT.KT.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm xây dựng Đề án mở ngành đào tạo Văn hoá và Truyền thông xuyên quốc gia. Thành phần tham dự: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách P.ĐT, Ban chủ nhiệm K.NN&VH CNNTA, nhóm giảng viên xây dựng đề án.
THỨ TƯ, 05/10/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông họp Ban tổ chức “Hội thảo quốc tế lần thứ 13 Hiệp hội giảng dạy Hán ngữ quốc tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức theo quyết định số 553/QĐ-ĐHNN ngày 01/3/2022 của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30 tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPTCNN về cơ sở vật chất – trang thiết bị. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu Trường THPTCNN; các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Vương Thảo Nhung (P.KHTC), Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Nguyễn Hồng Quang (Trường THPTCNN).
14:30 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Lâm Quang Đông tiếp Tham tán Văn hoá và Tuỳ viên hợp tác giáo dục, Đại sứ quán Pháp. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: K.NN&VH Pháp, P.HTPT.
THỨ NĂM, 06/10/2022 
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Nhóm Chuyên gia Chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Trần Thị Bích Ngọc(K.TA), Khương Quỳnh Nga (K.ĐTBDNN).
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm Giới thiệu về dự án SILKEN Vietnam. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo; đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa đào tạo, các Bộ môn trực thuộc Trường; đại diện lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo; giảng viên các môn học Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp, Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội.
15:30 – 16:30, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Đoàn lãnh đạo cấp cao Đại học Queensland (Úc). Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).
THỨ SÁU, 07/10/2022 
8:00 – 17:00, tại Hội trường Vũ Đình LiênPHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu & giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Đức thời đại 4.0 ở Đông Nam Á: Lý luận và thực tiễn”. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức Hội thảo; lãnh đạo và toàn thể cán bộ các đơn vị: P.KHCN, K.NN&VH Đức; các cán bộ, sinh viên quan tâm và khách mời.
7:00, tại Học viện Viettel (cả ngày)Hiệu trưởng dự Hội thảo “Dạy và học ngoại ngữ thời kỳ chuyển đổi số trong các học viện, trường Quân đội năm 2022” (sự kiện trong chuỗi UNC2023 phối hợp với Cục Nhà trường Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Khương Quỳnh Nga (K.ĐT&BDNN), Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thuỳ Linh (K.TA), Nguyễn Thị Hải Hà (K.SPTA).
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng – điện nước (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).
14:30, tại HT tầng 1, Trung tâm văn hóa Ulis – Jonathan KS ChoiPHT. Lâm Quang Đông dự Lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU 2022”. Thành phần tham dự: bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST).
THỨ BẢY, 08/10/2022 
8:00 – 17:00, tại Hội trường Vũ Đình LiênPHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu & giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Đức thời đại 4.0 ở Đông Nam Á: Lý luận và thực tiễn”. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức Hội thảo; lãnh đạo và toàn thể cán bộ các đơn vị: P.KHCN, K.NN&VH Đức; các cán bộ, sinh viên quan tâm và khách mời.
CHỦ NHẬT, 09/10/2022