TUẦN 13, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 13, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

THỨ HAI, 05/11/2018  
8:00 – 9:00 tại HT tầng 2 Sunwah PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản (JCFL).Thành phần tham dự: Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa NN và VH Nhật Bản, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hợp tác Phát triển, Phòng Hành chính Tổng hợp, giảng viên tham gia giảng dạy, 32 sinh viên tham gia khóa học và khách mời.
14:00 tại P.203, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự các Hội nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội nghị Cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN.
THỨ BA, 06/11/2018  
 

 

8:00 – 12:00, tại P.406, A1

Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở CTĐT chất lượng cao thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Đức, và Ngôn ngữ Pháp.

Thành phần tham dự: Hội đồng nghiệm thu theo các Quyết định của Hiệu trưởng, các nhóm chuyên trách xây dựng Đề án           và khách mời.

THỨ TƯ, 07/11/2018  
8:00 –10:00 tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 11/2018.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Hiệu trưởng Trường THPT CNN, Trưởng Khoa SĐH và Khoa ĐT&BDNN.

10:30 – 11:30, tại P.201, A1 Hiệu trưởng làm việc với Giám đốc tuyển dụng và điều phối quốc tế Viện Anh ngữ ELI.

Thành phần tham dự: Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trưởng Bộ môn Chất lượng cao Khoa Sư phạm tiếng Anh, bà Bùi Thị Thúy Nga, bà Vũ Nhật Minh (P. HTPT).

14:00 – 15:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông làm việc với Phòng Khoa học và Công nghệ về kế hoạch triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm về KHCN năm học 2018-2019.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Khoa học Công nghệ.

15:00 – 16:00, tại P.301, A1 PHT Lâm Quang Đông họp triển khai tổ chức hội thảo quốc tế tiếng Trung Quốc.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Khoa học và Công nghệ, đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa NN và VH Trung Quốc.

16:00 – 17:00, tại P. 301, A1 PHT Lâm Quang Đông họp về công tác chuẩn bị cho hội thảo quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế: lý luận và thực tiễn”.

Thành phần tham dự: Ban Tổ chức hội thảo (theo Quyết định số 2275/QĐ-ĐHNN ngày 25/10/2018 của Hiệu trưởng gồm các ông, bà: Đỗ Minh Hoàng, Vũ Hải Hà, Vũ Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Minh Tâm, Phạm Văn Kim, Huỳnh Anh Tuấn, Lê Thị Khánh Trang, Khoa Anh Việt), lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Khoa học Công nghệ.

THỨ NĂM, 08/11/2018  
15:30 – 17:00, tại P.410, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp rà soát kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Nhật (đợt 2/2018).Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo kỳ thi ĐGNL tiếng Nhật theo Quyết định của Hiệu trưởng; các ông, bà: Nguyễn Việt Hùng (Phòng Đào tạo), Nguyễn Tử Huy, Vũ Xuân Kiên (Phòng Quản trị), Trần Hoa Anh (Phòng TCCB); Ban Chủ nhiệm và các giáo viên phụ trách kỳ thi của Khoa NN và VH Nhật Bản.
THỨ SÁU, 09/11/2018  
8:00 – 11:30 tại Hội trường Sunwah Hiệu trưởng dự Tọa đàm Sử dụng sách giáo khoa trong giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam (Hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Anh văn, Trường ĐHNN – ĐHQGHN).

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm, giảng viên các Khoa: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ và Văn hóa CNNTA, Tiếng Anh; Cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành tiếng Anh và khách mời.

15:00 – 17:00 tại P.201, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT và BDNN, ông Nguyễn Văn Sơn (Trung tâm PTNL), ông Nguyễn Đoàn Phượng (P. HCTH).

THỨ BẢY, 10/11/2018
8:00 – 16:00 tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội Ban Giám hiệu dự Tọa đàm Vai trò của lãnh đạo nữ đối với sự phát triển của Trường ĐHNN- ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng và Phó trưởng các đơn vị, Phó Bí thư Đoàn TN Trường là cán bộ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường ĐHNN – ĐHQGHN, Trưởng Ban nữ công Trường và khách mời theo Thông báo số 1103/TB-ĐHNN ngày 11/10/2018.

CHỦ NHẬT, 11/11/2018
8:00 – 11:00 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo Ban Giám hiệu dự Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng và tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2018-2019.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên Trường; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT và CT HSSV, Phòng KHTC, Phòng Quản trị; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTPT, Phòng KHCN, Phòng HCTH, Phòng TT và PC, Trung tâm CNTT-TT và HL, Trung tâm Phát triển Nguồn lực; đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa đào tạo, đại diện lãnh đạo các Bộ môn trực thuộc, giáo vụ các Khoa và Bộ môn NN và VH Ả rập; cán bộ và sinh viên được triệu tập.

9:00 – 17:00 tại HT Vũ Đình Liên PHT Lâm Quang Đông dự Ngày hội văn hóa Hàn Quốc “Ulis Korea day” năm 2018.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Ban Chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học Khoa NN & VH Hàn Quốc và khách mời.

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Phòng Tổ chức Cán bộ, Khoa NN & VH Đức phối hợp thực hiện công văn số 3654/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 30/10/2018 về tập huấn Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT và AUN-QA, hạn nộp danh sách tập huấn trước ngày 07/11/2018.
  2. Phòng Tổ chức Cán bộ (làm đầu mối) phối hợp với Khoa Sau đại học, Phòng CT & CT HSSV thực hiện công văn số 40/PVP ngày 25/10/2018 về cung cấp thông tin giáo viên, học viên tiếng Nga, hạn nộp công văn trước ngày 08/11/2018.
  3. Từ ngày 05/11 đến ngày 14/11/2018, PHT Nguyễn Xuân Long học lớp cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.