TUẦN 11 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 11 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 12/9/2022 
8:30 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Thường vụ Đảng ủy – PHT. Hà Lê Kim Anh dự Đại hội Chi bộ P.ĐT. Thành phần tham dự: các đồng chí: Lại Thị Phương Thảo (THPTCNN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.ĐT.
10:00 – 11:30, tại P.208, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với TT.ĐBCL về kế hoạch hậu kiểm định Trường và rà soát tiến độ xây dựng báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Pháp. Thành phần tham dự: toàn thể TT.ĐBCL, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), ông Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long dự Đại hội Chi bộ K.NN&VH Hàn Quốc. Thành phần tham dự: các đồng chí: Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.NN&VH Hàn Quốc.
14:00 – 15:00, tại P.208, A1PHT. Lâm Quang Đông họp về việc xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro của TT.ĐBCL. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL.
14:00 – 15:30, tại P.509, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, K.SĐH, Trường THPT CNN, các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long dự Đại hội Chi bộ K.ĐT&BDNN. Thành phần tham dự: các đồng chí: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.ĐT&BDNN.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Thường vụ Đảng ủy – PHT. Lâm Quang Đông dự Đại hội Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các đồng chí: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1Thường vụ Đảng ủy – PHT. Hà Lê Kim Anh dự Đại hội Chi bộ K.NN&VH Nhật Bản. Thành phần tham dự: các đồng chí: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.NN&VH Nhật Bản.
15:30 – 16:30, tại P.509, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị đón sinh viên khóa QH.2022 nhập học. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV, P.ĐT; Trưởng các đơn vị: các Khoa đào tạo đại học chính quy, K.ĐT&BDNN và Bộ môn NN&VH Ả rập; bà Dương Khánh Linh và các cán bộ Bộ phận Học liệu thuộc TT.CNTT-TT&HL.
THỨ BA, 13/9/2022 
8:00 – 9:00, tại P.201, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy và liên kết quốc tế. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.ĐT, Trưởng K.ĐT&BDNN.
8:30 – 9:30, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế K.NN&VH Nhật Bản. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.KHCN, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL, P.QT, K.NN&VH Nhật Bản; thành viên Ban tổ chức Hội thảo.
9:00 – 10:30, tại P.301, A1Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Đại hội Chi bộ P.HCTH – P.HTPT. Thành phần tham dự: các đồng chí: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN) và các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.HCTH – P.HTPT.
10:00 – 11:00, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Công ty Kioxia (Singapore) về các hoạt động hỗ trợ sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.CT&CT HSSV, TT.ĐMST; bà Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN).
14:00 – 15:00, tại P.406, A1PHT. Lâm Quang Đông dự Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở –  mã số: N.21.02. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Dương Thu Mai (K.SPTA), Hoàng Thị Hạnh (K.NN&VH CNNTA), Lâm Thị Hòa Bình (K.TA), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.PTNL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
14:00 – 16:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị Chương trình tập huấn “Vòng tay kết nối” cho giáo viên chủ nhiệm. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thu Lệ Hằng (K.SPTA), Đào Thị Diệu Linh (BM.TLGD) và các giảng viên được mời.
16:00 – 17:00, tại VP TT.ĐMSTPHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với TT.ĐMST về việc chuẩn bị Lễ khai giảng và chương trình Chào Ngoại ngữ 2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐMST.
15:15 – 16:45, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông họp về việc xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro của P.HTPT. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.HTPT.
THỨ TƯ, 14/9/2022 
8:00 – 10:30, tại Hội trường tầng 1 Sunwah Ban Giám hiệu họp giao ban công tác Quý III/2022.    Thànhphần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng K.ĐT&BDNN, Trưởng K.SĐH; Hiệu trưởng các Trường: THPTCNN, THCSNN; đại diện BCN các Khoa đào tạo, Bộ môn và khách mời.
10:30 – 12:00, tại Hội trường tầng 1 SunwahBan Giám hiệu họp Ban tổ chức (mở rộng) về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng K.ĐT&BDNN, Trưởng K.SĐH; Hiệu trưởng các Trường: THPTCNN, THCSNN; đại diện BCN các Khoa đào tạo, Bộ môn và khách mời.
14:00 – 17:00, tại Hội trường Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hiệu quả học liệu số trên MS. Office 365 trong đào tạo kết hợp tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. Thành phần tham dự: theo Thông báo số 1254/TB-ĐHNN ngày 06/9/2022 của Hiệu trưởng.
THỨ NĂM, 15/9/2022 
8:30, tại P.102 nhà C, ĐH Hà NộiPHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thành phần tham dự: bà Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT).
8:30, tại Phòng họp Nhà điều hành (Hòa Lạc)Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
8:30 – 10:00, tại P.301, A1Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long dự Đại hội Chi bộ K.NN&VH Đức. Thành phần tham dự: các đồng chí: Đào Thị Nga My (K.NN&VH Nhật Bản), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN) và các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.NN&VH Đức.
8:30 – 10:00, tại P.208, A1PHT. Lâm Quang Đông họp về việc xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro P.KHCN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN.
11:00 – 15:00, tại Trường Đại học Bách Khoa Hà NộiPHT. Hà Lê Kim Anh dự họp nhóm xét tuyển đại học chính quy miền Bắc. Thành phần tham dự: ông Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc cải tạo tầng 2, nhà C3, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Thường vụ Đảng ủy – PHT. Lâm Quang Đông dự Đại hội Chi bộ K.NN&VHCNNTA. Thành phần tham dự: các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.NN&VH CNNTA.
THỨ SÁU, 16/9/2022 
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng, điện nước (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).
14:00 – 15:30, tại Hội trường tầng 1, 2 SunwahPHT. Lâm Quang Đông dự tổng duyệt Hội thảo Quốc tế của K.NN&VH Nhật Bản tổ chức ngày 17,18/9/2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.KHCN, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL, P.QT, K.NN&VH Nhật Bản; thành viên Ban tổ chức, các diễn giả, chủ trì, thư ký tiểu ban Hội thảo và khách mời.
THỨ BẢY, 17/9/2022 
7:00 – 17:00, tại tại Hội trường tầng 1, 2 Sunwah và nhà B2PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo Quốc tế “Tuyển dụng và đảm bảo ổn định nguồn nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản và Châu Á – Dạy và học tiếng Nhật Bản tại Việt Nam từ cách nhìn đa chiều”. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường; thành viên Ban tổ chức, các diễn giả, chủ trì, thư ký tiểu ban Hội thảo; toàn thể giảng viên – sinh viên K.NN&VH Nhật Bản và khách mời.
CHỦ NHẬT, 18/9/2022 
7:00 – 17:00 tại tại Hội trường tầng 1, 2 Sunwah và nhà B2PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo Quốc tế “Tuyển dụng và đảm bảo ổn định nguồn nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản và Châu Á – Dạy và học tiếng Nhật Bản tại Việt Nam từ cách nhìn đa chiều”. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường; thành viên Ban tổ chức, các diễn giả, chủ trì, thư ký tiểu ban Hội thảo; toàn thể giảng viên – sinh viên K.NN&VH Nhật Bản và khách mời.
13:30 – 17:30, tại Hội trường Nguyễn Văn ĐạoPHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm giảng dạy tiếng Nhật tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Ban Tổ chức, Trưởng các đơn vị; toàn thể giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản và khách mời.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Từ ngày 19/9/2022 đến 02/10/2022, Hiệu trưởng tham gia đoàn công tác của ĐHQGHN làm việc tại Trường Đại học Indiana University trong khuôn khổ dự án Đổi mới GDĐH Việt Nam (PHER). Hiệu trưởng ủy quyền cho PHT. Nguyễn Xuân Long giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng trong thời gian trên.

Từ ngày 16/9/2022 đến ngày 17/9/2022, tại Nha Trang: PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo VietTESOL 2022.

14:00 – 15:00, ngày 12/9/2022, tại P.301, A1: Đại hội Chi bộ Trường THCS Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: các đồng chí: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ Trường THCS NN.

17:30 – 19:30, ngày 12/9/2022, tại P.509, A1: Đại hội Chi bộ Sinh viên. Thành phần tham dự: các đồng chí: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ Sinh viên.

14:00 – 15:30, ngày 14/9/2022, tại P.509, A1: Đại hội Chi bộ Trường THPT CNN. Thành phần tham dự: các đồng chí: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ Trường THPTCNN.

8:30 – 10:00, ngày 15/9/2022, tại P.410, A1: Đại hội Chi bộ P.TCCB – P.KHTC – P.TT&PC. Thành phần tham dự: các đồng chí: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT) và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.TCCB – P.KHTC – P.TT&PC.

15:30 – 17:00, ngày 16/9/2022, tại P.410, A1: Đại hội Chi bộ các Bộ môn trực thuộc Trường. Thành phần tham dự: các đồng chí: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT) và các đồng chí Đảng viên Chi bộ các Bộ môn trực thuộc Trường.

Cả ngày, ngày 17/9/2022, tại nhà C2: Tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2022. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.