TUẦN 10, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 10, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020

THỨ HAI, 31/8/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Phòng Đào tạo.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo.

10:00 – 11:30, tại 410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về thí điểm đổi mới phương thức phục vụ hội trường, lớp học tại khu vực giảng đường B2.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên, Đỗ Trí Thành, Lê Thị Kim Thu (P.QT); Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân (TT.PTNL); Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thu Trang (K.SPTA); Ngô Thị Minh Thu (K.Nga); Nguyễn Thị Bích Huệ (K.Trung).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch CĐ Trường), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

14:30 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng xét tuyển sinh Chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép).Ngôn ngữ Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Duy Thái (P.ĐT), Vũ Hải Hà (K.SPTA), Đào Thị Nga My (K.NN&VH Nhật Bản), Trần Thị Hường (K.NN&VH Hàn Quốc), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc).

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về tăng cường số hóa học liệu và phát triển văn hóa đọc ở Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thành Văn (THPT CNN), Nguyễn Phú Chiến (THCS NN), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

THỨ BA, 01/9/2020

 

8:00 – 11:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát tài sản các đơn vị: Trường THPT CNN, TT.CNTT-TT&HL, Khoa ĐT&BDNN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (P.KHTC) và khách mời.

8:00 – 10:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai công tác đào tạo và học sinh sinh viên (khu vực đào tạo ĐH và SĐH) năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, P.CT&CTHSSV, P.TT-PC, TT.ĐBCL, TT.CNTT-TT&HL và TT. Khảo thí.

10:00 – 11:30, tại P.406, A1

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với công ty cổ phần CSUPPORTER về triển khai chuyển đổi số cho công tác bồi dưỡng chuyên môn tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.KHCN, TT.CNTT-TT&HL, chuyên viên phụ trách BDCM.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Ban chỉ đạo Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (ULIS FIRE Project).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Dung (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Dương Anh Chiến (P.KHCN), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).

15:30 – 17:00, tại Khoa SĐH

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa SĐH.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên K.SĐH.

THỨ TƯ, 02/9/2020

Nghỉ lễ Quốc Khánh

 

 

THỨ NĂM, 03/9/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.509, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn công tác văn – lưu trữ tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.HCTH; lãnh đạo và chuyên viên các phòng, trung tâm; lãnh đạo và giáo vụ các khoa và bộ môn trực thuộc chưa tham dự tập huấn đợt 1.

9:00 – 11:00, tại P.208, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về xây dựng kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thành Công (P.TT-PC), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

9:00 – 11:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường phổ thông Ngôi Sao về kế hoạch hợp tác giữa hai đơn vị.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thu Lệ Hằng (K.SPTA).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự họp Ban tổ chức “Hội thảo IGRS 2020”.

Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 2968/QĐ-ĐHNN và 1483/QĐ-ĐHNN ngày 23/12/2019 và ngày 26/8/2020 của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:00, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự họp về quản lý tài sản với Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Vũ Xuân Kiên, Nguyễn Thanh Tùng (P.QT), Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (P.KHTC).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Lâm Quang Đông họp góp ý Chiến lược phát triển của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT), Phạm Văn Kim (P.QT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH).

THỨ SÁU, 04/9/2020

 

8:00 – 11:00, tại các giảng đường

PHT. Nguyễn Xuân Long  kiểm tra rà soát CSVC trang thiết bị phục vụ năm 2020 – 2021.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự giới thiệu “Quy định quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN”.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị về đào tạo liên kết quốc tế: Khoa ĐT&BDNN, Khoa SĐH, Phòng HTPT, Phòng TT&PC.

15:30 – 17:00, tại P.406, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng nghiệm thu cấp Trường môn học mới của Khoa NN&VH Pháp.

Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1398/QĐ-ĐHNN ngày 19/8/2020.

THỨ BẢY, 05/9/2020

 

7:30 – 8:30, tại HT VĐL

PHT. Hà Lê Kim Anh dự khai giảng năm học 2020-2021 Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: đại diện Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy; các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH); toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh và đại diện phụ huynh.

7:30 – 8:30, tại Trường THPT CNN

PHT. Lâm Quang Đông dự khai giảng năm học 2020-2021 Trường THPT CNN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Anh Chiến (P.KHCN), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thành Công (P.TT-PC).

THÔNG BÁO-NHẮC VIỆC

  1. Lịch tổng kiểm tra hội trường lớp học, thiết bị, điện nước tại các giảng đường lớp học:

– Thứ Năm ngày 03/9/2020, từ 8:00 – 11:00, tại giảng đường A2.

– Thứ Sáu  ngày 04/9/2020, từ 8:00 – 11:00, tại giảng đường khoa Pháp.

– Thứ Sáu ngày 04/9/2020, từ 14:00 – 17:00, tại giảng đường B2, B3.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Vũ Xuân Kiên, Nguyễn Thanh Tùng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Phương, Ngô Tuấn Anh (P.QT).

  1. Thứ Sáu, 04/9/2020 (cả ngày), tại HT Vũ Đình Liên: đón sinh viên trúng tuyển thẳng nhập học năm 2020-2021. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị, Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTHSSV và các cán bộ được phân công.