TUẦN 09 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 09 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 29/8/2022 
8:30– 10:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:30 – 12:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp Chi bộ P.QT – TT.PTNL. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.QT – TT.PTNL.
10:30 – 12:00, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp Chi bộ P.ĐT. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.ĐT.
10:30 – 12:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp triển khai Dự án hợp tác ULIS – Hancom – YES. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Trần Thị Hường, Nguyễn Thùy Dương (K.NN&VH Hàn Quốc), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Phú Chiến (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim (P.QT).
14:00 – 15:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc về dự án Cyber University. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Trần Thị Hường (K.NN&VH Hàn Quốc), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác khánh tiết, hậu cần phục vụ Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 trường ĐHNN, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Hải Yến (VP Đảng uỷ).
15:00 – 16:30, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông dự họp Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.KHCN – TT.CNTT-TT&HL – TT.ĐBCL.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị kế hoạch tổ chức đón sinh viên khóa QH.2022 nhập học và khai giảng khóa học. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN); lãnh đạo và chuyên viên P.CT&CT HSSV; chuyên viên phụ trách tuyển sinh K.ĐT&BDNN.
THỨ BA, 30/8/2022 
8:00 – 9:00, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp Tổ biên soạn dự thảo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (về lĩnh vực đào tạo). Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Nguyễn Phương Châm (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN).
9:00 – 10:00, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp Tổ biên soạn dự thảo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (về lĩnh vực khoa học công nghệ). Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Nguyễn Phương Châm (P.KHTC), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Hoàng Anh, Bùi Thúy Nga, Vũ Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Vân Anh (P.KHCN).
10:00 – 11:30, tại P.301, A1Ban Giám hiệu họp Tổ biên soạn Dự thảo điều chỉnh Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (về lĩnh vực chế độ, chính sách). Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn Trường), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH),  Cù Thanh Nghị, Trần Hoa Anh (P.TCCB), Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Lê Thị Khánh Trang, Trần Thị Phương Châm (P.KHTC).
14:00 – 15:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ ký kết thoả thuận hợp tác và tiếp nhận tài trợ giữa Nhà trường với Tập đoàn Hancom và Tập đoàn YES (Hàn Quốc). Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT.ĐMST, TT.KT, P.ĐT, P.QT, P.KHTC, P.HTPT.
14:00 – 17:00, tại P.301, A1 và các khu vực trong TrườngPHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị và giảng đường lớp học trong toàn Trường. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Đình Lượng (P.CT&CT HSSV), Trần Xuân Hoàn, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đức Trọng, Đỗ Chí Thành (P.QT), Trịnh Văn Cường (P.HCTH).
THỨ TƯ, 31/8/2022 
8:00 – 8:30, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy. 
8:30 – 11:30, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.   Thành phần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN; các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Vũ Thị Thanh Nhã (K.TA).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1  Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc về công tác chuẩn bị Hội thảo “Giảng dạy và Nghiên cứu ngôn ngữ – văn hóa Đức thời đại 4.0”. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.KHCN, K.NN&VH tiếng Đức; bà Lê Thị Tuyết Nga (K.NN&VH Đức).
THỨ NĂM, 01/9/2022Nghỉ Lễ Quốc khánh mồng 2/9
THỨ SÁU, 02/9/2022Nghỉ Lễ Quốc khánh mồng 2/9
THỨ BẢY, 03/9/2022 
  
CHỦ NHẬT, 04/9/2022