TUẦN 09 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 09.10.2017 ĐẾN NGÀY 15.10.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 09 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 09.10.2017 ĐẾN NGÀY 15.10.2017

THỨ HAI, 09.10.2017

 • 8h00-9h00 tại phòng 208A, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo (Kính mời Trưởng phòng KHTC tham dự).
 • 8h30 tại phòng 401, A1: Khai giảng khóa học về xác trị đề thi ngoại ngữ cho các giảng viên ngoại ngữ do TS. Nathan Carr giảng dạy (khóa học từ 09/10-13/10/2017).

Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm Khảo thí và các học viên của khóa học.

 • 9h00-10h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 9h30-10h30 tại phòng 410, A1: Họp Hội đồng thẩm định đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN “Nghiên cứu đặc điểm thành tố ngôn ngữ-văn hóa trong tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ động vật 12 con giáp (liên hệ với tiếng Việt)”.

Thành phần: Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3740/QĐ- ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN.

 • 10h30-11h30 tại phòng 410, A1: Họp Hội đồng thẩm định đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN “Chính sách giáo dục ngoại ngữ tại các nước Đông Nam Á từ sau năm 1945 đến nay và những gợi ý cho Việt Nam”.

Thành phần: Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3741/QĐ- ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN.

 • 10h30-12h00 tại phòng 208A, A1: Họp triển khai công tác cơ sở vật chất, thiết bị theo kế hoạch năm học.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo phòng Quản trị và các tổ trưởng.

14h00-16h00 tại phòng 410, A1: Họp Hội đồng thẩm định chuyên khảo “Lý luận và phương pháp dạy học ngoại ngữ” do PGS. Nguyễn Quang Thuấn chủ biên.

Thành phần:Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2017/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng và các cán bộ quan tâm.

 • 14h00-15h30 tại phòng 201, A1: Làm việc với Trường Đại học Kainan, Đài Loan về việc trao đổi hợp tác.

Thành phần: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Phạm Minh Tiến (Trưởng khoa NN&VH Trung Quốc), bà Nguyễn Huyền Trang (Phó Trưởng phòng CT&CTHSSV).

 • 16h45 tại phòng 409, A1: Làm việc với GS. Christian Fandrych- Đại học Leipzig, Đức về việc hợp tác giữa hai Trường.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), Huỳnh Anh Tuấn (Trưởng khoa SĐH), Lê Hoài Ân (Trưởng Khoa NN&VH Đức), Lê Tuyết Nga (Khoa NN&VH Đức).

THỨ BA, 10.10.2017

 • 8h00-12h00 tại HT tầng 2, Sunwah: Hội nghị Chương trình đào tạo bằng kép – Cơ hội và thách thức tại Trường ĐHNN.

Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách Phòng Đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trung tâm Khảo thí, Trung tâm ĐBCL, Trung tâm CNTT-Truyền thông và Học liệu, Phòng Quản trị; Ban Chủ nhiệm các Khoa: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ & Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Ngôn ngữ & Văn hóa Trung Quốc, Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc, Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản, mỗi khoa cử 03 giảng viên giảng dạy Bằng kép tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn.

 • 8h30-11h30 tại các đơn vị trong Trường: Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trong Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng Quản trị: ông Phạm Văn Kim, ông Phạm Đình Lượng, ông Trần Xuân Hoàn, ông Vũ Xuân Kiên, ông Ngô Tuấn Anh, ông Nguyễn Minh Tuấn, ông Nguyễn Văn Phương; ông Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).

THỨ TƯ, 11.10.2017 

 • 8h00 tại phòng 301, A1: Họp Tổ xây dựng Đề án mở bậc Trung học cơ sở ở Trường THPT Chuyên ngoại ngữ.

Thành phần: Các thành viên theo QĐ 1904/ QĐ- ĐHNN ngày 18/9/2017 của Hiệu trưởng.

 • 9h00-11h00 tại phòng 201, A1: Tiếp và làm việc với Đại sứ Ý về việc trao đổi hợp tác.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo.

 • 10h00-11h30 tại phòng 410, A1: Họp Hội đồng tuyển viên chức nhà nước năm 2017.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 14h00-15h30 tại phòng 410, A1: ĐHQGHN tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2017.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Đào tạo và Phòng CT&CTHSSV, Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế (Phòng ĐT và Phòng CTHSSV chuẩn bị nội dung theo CV số 3608/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/9/2017).

 • 14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp về triển khai công tác Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên năm học 2017-2018.

Thành phần: BTĐU- Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, đ/c Vũ Văn Hải (Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy), Ban Thường vụ Đoàn TN Trường, Ban Thư ký Hội SV Trường.

THỨ NĂM, 12.10.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00(cả ngày) tại phòng 509, A1: Tập huấn hoạt động Khoa học công nghệ năm học 2017-2018 (Tập huấn ngày 12/10-13/10/2017 tại Phòng 509).

Thành phần: Phòng KHCN, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toàn Trường (theo lịch đăng ký).

 • 14h30-16h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Lễ Trao bằng Lớp Thạc sĩ Liên kết Quốc tế Khóa 22.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng các đơn vị và các thầy, cô tham gia giảng dạy Sau đại học.

THỨ SÁU, 13.10.2017

 • 14h00-17h00 tại HT tầng 2, Sunwah: Hội thảo chuyên gia góp ý Chuẩn đầu ra và CTĐT chất lượng cao thu học phí ĐBCL đào tạo ngành NN Hàn Quốc và NN Trung Quốc.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, các nhóm chuyên trách xây dựng Đề án; Ban Chủ nhiệm, Trưởng các bộ môn của Khoa NN&VH Hàn Quốc và Khoa NN&VH Trung Quốc; Trưởng các khoa đào tạo ĐHCQ, khách mời.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Từ ngày 12/10-17/10/2017: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long đi công tác nước ngoài và ủy quyền cho PHT Ngô Minh Thủy giải quyết các công việc theo thẩm quyền của Hiệu trưởng.