TUẦN 06 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 06 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 8/8/2022 
8:00 – 11:30, tại Hội trường Vũ Đình Liên  Ban Giám hiệu dự tập huấn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của giảng viên theo Quyết định 766/QĐ-ĐHNN ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức tập huấn và toàn thể giảng viên là cán bộ quản lý theo danh sách được triệu tập.
14:00 – 15:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
15:30 – 17:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp Ban Thường vụ Đảng ủy.
19:30 – 21:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Thành phần tham dự: Dự trực tiếp: thường trực Ban truyền thông tuyển sinh ĐHCQ theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHNN ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng, khách mời; Dự trực tuyến: lãnh đạo các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc, các thí sinh quan tâm.
THỨ BA, 9/8/2022 
7:30 – 8:30, tại P.208, A1Hiệu trưởng làm việc với ông Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), ông Lê Văn Tuyển (P.KHTC) về việc đôn đốc, kiểm tra tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông kiểm tra tiến độ xây dựng báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo Ngôn ngữ Pháp, Nhật, Hàn, Trung. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ TT.ĐBCL, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC) và khách mời.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng họp về việc xây dựng đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ GD&ĐT. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền (TT.KT), Đào Thị Nga My (K.Nhật), Phạm Minh Tiến (K.Trung), Trần Thị Hường (K.Hàn), Lê Thị Bích Thủy (K.Đức), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
10:00 – 11:30, tại P.201, A1Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Văn phòng Đảng uỷ về công tác đảng vụ. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Hải Yến (VPĐU).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp công tác chuẩn bị năm học mới 2022 – 2023 tại Trường THCS Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu Trường THCS Ngoại ngữ, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
THỨ TƯ, 10/8/2022 
8:30 – 10:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting Ban Giám hiệu họp giao ban công tác tháng 8/2022.   Thành phần tham dự:    – Dự trực tiếp tại P.410: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Trưởng các phòng, Giám đốc các trung tâm, Trưởng Khoa ĐT&BDNN, Trưởng Khoa SĐH.   – Dự trực tuyến: Hiệu trưởng các trường: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THCS Ngoại ngữ; đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa đào tạo và Bộ môn NN&VH Ả rập; đại diện Ban chủ nhiệm các Bộ môn trực thuộc. 
10:00 – 12:00, tại VP Đề án 844 Bộ KHCNPHT. Hà Lê Kim Anh tham gia buổi nghiệm thu thuyết minh đề tài thuộc nhiệm vụ Đề án 844 Bộ KHCN.
14:00 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai các hoạt động đào tạo ĐHCQ trong năm học 2022 – 2023. Thành phần tham dự: Trưởng các khoa đào tạo, bộ môn trực thuộc Trường; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng, Đào Quang Trung (Trung tâm CNTT-TT&HL).
14:30 – 16:00, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông dự họp Chi bộ K.SĐH – TT.NCGDNN-NN&QTH. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.SĐH – TT.NCGDNN-NN&QTH.
THỨ NĂM, 11/8/2022 
8:30 – 11:30, tại các giảng đườngPHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra cơ sở vật chất tại các giảng đường phục vụ công tác giảng dạy năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Xuân Kiên, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Văn Phương (P.QT).
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với P.KHCN và Tạp chí NCNN.
THỨ SÁU, 12/8/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về hợp tác trong đào tạo tiếng Hàn với Tập đoàn Hancom và YES (Hàn Quốc). Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Trần Thị Hường (K.Hàn), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST).
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 Khoa ĐT&BDNN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ K.ĐT&BDNN, các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV).
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng, điện nước (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà:  Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).
14:00, tại Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành ĐHQGHNHiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
14:00 – 15:30, tại P.410 A1 và Zoom Meeting  PHT. Lâm Quang Đông dự tập huấn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của giảng viên theo quy định 766. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức tập huấn và toàn thể giảng viên trong Trường.
14:00 – 16:30, tại Huyện ủy Ba VìPHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị tổng kết Chương trình phục vụ cộng đồng dành cho các trường THCS, huyện Ba Vì năm học 2021-2022  Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ.TVHTPT), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Hoàng Giang (Trường THCSNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (TT.ĐMST), Hoa Ngọc Sơn, Đỗ Tuấn Long, Vũ Huy Tâm, Đỗ Thị Mỹ Hạnh (K.ĐT&BDNN) và khách mời.
THỨ BẢY, 13/8/2022 
  
CHỦ NHẬT, 14/8/2022 
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Thứ Hai, 08/8/2022, 16:00 – 17:00, tại P.410, A1:tổng duyệt chương trình tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Thành phần tham dự: thường trực Ban truyền thông tuyển sinh ĐHCQ theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHNN ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng.

Thứ Ba, 09/8/2022, 8:00 – 12:00, tại P.301, A1: tập huấn và chấm Hồ sơ thực  tập sinh viên đợt tháng 7/2022. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.